Governance Insights | KPMG | NL

Governance Insights

Governance Insights

Maatschappelijke ontwikkelingen vertaald in nieuwe Corporate Governance Code.

Maatschappelijke ontwikkelingen vertaald in nieuwe Corporate Governance Code.

De wijze waarop ondernemingen bestuurd worden, krijgt steeds meer maatschappelijke en politieke aandacht. Zoals de Panamapapers laten zien, worden de verwachtingen aan bestuurlijke integriteit steeds hoger. Een handeling kan op zich legaal zijn, maar toch niet meer maatschappelijk aanvaardbaar. Deze situaties trekken veel aandacht, met grote reputatieschade als gevolg.

Ook is er een steeds groter wordende aandacht voor de impact die ondernemingen hebben op het klimaat, de leefomgeving en de maatschappelijke rol die ondernemingen innemen. Om tegemoet te komen aan deze maatschappelijke veranderingen sluiten industrie, overheid en NGO’s convenanten, bijvoorbeeld het Textiel Convenant en het Convenant Banken.

Op 8 december wordt de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code gelanceerd. Maatschappelijk ontwikkelingen zijn daarin vertaald naar concrete aanbevelingen op het gebied van:

  • langetermijnwaardecreatie en duurzaam ondernemen
  • cultuur 
  • Internal Audit

Nederland loopt daarmee in de mondiale kopgroep van governance codes.

 

Neem contact met ons op

Governance services

Het opvolgen van de herziene Corporate Governance Code is soms moeilijker dan het in eerste instantie lijkt.

Corporate Governance Code

Corporate Governance Code

De Nederlandse Corporate Governance Code heeft een grote herziening ondergaan. Wat gaat er veranderen?

RAAD over governance

RAAD over governance

Nieuws, inspiratie, ervaringen en events voor commissarissen, bestuurders en toezichthouders

Wat is True Value?

Een methode waarmee de waarde berekend wordt voor mens, maatschappij en milieu.

 
Lees meer

Impact governance code op de auditfunctie

Take-aways van een ronde tafel met voorzitters auditcommissie en hoofden IAD.

 
Lees meer

Cultuur breekt door in Corporate Governance Code

Herziening legt voor het eerst nadruk op cultuur in 's lands grootste ondernemingen.

 
Lees meer

Zelfevaluaties vaak gemiste kans

Toezicht houden is een echte professie geworden.

 
Lees meer

Zo houd je talent in de boardroom

De behoefte aan nieuw talent in de boardroom is groot. Hoe voorkomt u dat talent vastloopt in de bestuurlijke kleilaag.

 
Lees meer

EBA consultatie over governance

Nederlandse Corporate Governance Code vooruitstrevend.

 
Lees meer

Organisatiecultuur volgens de Corporate Governance Code

Organisatiecultuur volgens de Corporate Governance Code

 
Lees meer

Regulatory perspectives for Insurance Audit Committees

Regelgeving voor Nederlandse verzekeraars in kaart gebracht

 
Lees meer