Governance Insights |

Governance Insights

Governance Insights

Maatschappelijke ontwikkelingen vertaald in nieuwe Corporate Governance Code.

Maatschappelijke ontwikkelingen vertaald in nieuwe Corporate Governance Code.

De wijze waarop ondernemingen bestuurd worden, krijgt steeds meer maatschappelijke en politieke aandacht. Zoals de Panamapapers laten zien, worden de verwachtingen aan bestuurlijke integriteit steeds hoger. Een handeling kan op zich legaal zijn, maar toch niet meer maatschappelijk aanvaardbaar. Deze situaties trekken veel aandacht, met grote reputatieschade als gevolg.

Ook is er een steeds groter wordende aandacht voor de impact die ondernemingen hebben op het klimaat, de leefomgeving en de maatschappelijke rol die ondernemingen innemen. Om tegemoet te komen aan deze maatschappelijke veranderingen sluiten industrie, overheid en NGO’s convenanten, bijvoorbeeld het Textiel Convenant en het Convenant Banken.

Op 8 december wordt de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code gelanceerd. Maatschappelijk ontwikkelingen zijn daarin vertaald naar concrete aanbevelingen op het gebied van:

  • langetermijnwaardecreatie en duurzaam ondernemen
  • cultuur 
  • Internal Audit

Nederland loopt daarmee in de mondiale kopgroep van governance codes.

Informatie over onze diensten op het gebied van governance vind u hier

 

Neem contact met ons op