EBA consultatie over governance |

EBA consultatie over governance

EBA consultatie over governance

Op 28 oktober 2016 heeft de European Banking Authority (EBA) haar Draft Guidelines on internal governance gepubliceerd ter consultatie. Deze draft guidelines gaan op termijn de huidige EBA guidelines on internal governance uit september 2011 vervangen. Een vergelijking tussen de vernieuwde Corporate Governance Code en de EBA draft guidelines laat zien dat er de Europese bankensector nog grote stappen moet zetten om op het Nederlandse niveau van corporate governance te komen.

Manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

EBA governance

Draft guidelines met name intern gericht

De draft guidelines laten zien dat de aandacht van de EBA voor governance binnen de Europese bankensector nog voornamelijk intern gericht is. In de draft guidelines ligt de focus met name op de inrichting van risicomanagement en interne controlefuncties, het creëren van een risicobewuste cultuur in de onderneming en adequate functiescheiding. Dit zijn belangrijke onderwerpen, maar ze geven nog onvoldoende antwoord op de internationale maatschappelijke vraagstukken omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen, impact op het klimaat en verantwoording hierover richting de maatschappij. Met Convenant Banken, dat op 28 oktober 2016 werd getekend, heeft de Nederlandse bankensector een belangrijke stap gezet. Deze stap zien we in de EBA draft guidelines nog niet terug.

Internationale ontwikkelingen opgenomen in Nederlandse code

De Nederlandse corporate govenance code die 8 december is gepubliceerd is extern gericht. De impact van de onderneming op de leefomgeving krijgt in de nieuwe code veel aandacht. Ondernemingen moeten expliciet zichtbaar maken welke impact zij hebben op de leefomgeving. Ook moet de cultuur binnen de onderneming in overeenstemming zijn met de strategie van de onderneming. Dit gaat verder dan de draft guidelines die aangeven dat banken een risico- en compliancebewuste cultuur moeten hebben. 

EBA Draft guidelines on internal governance

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig