DNB toezichtthemas |

DNB toezichtthema's 2017

DNB toezichtthema's 2017

Op 29 november heeft de Nederlandsche Bank (DNB) haar speerpunten voor het toezicht voor het jaar 2017 bekend gemaakt. DNB heeft sectoroverstijgende en sectorspecifieke speerpunten benoemd.

Contact

Manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Sectoroverstijgende thema’s

Er zijn risico’s die niet een bepaalde deelsector, maar de gehele financiële sector raken. DNB benoemt de volgende sectoroverstijgende risico’s als lage rente, technologische innovatie, verandervermogen en strategische besluitvorming, complexiteit wet- en regelgeving, terrorisme financiering, witwassen en sancties, klimaatrisico’s en financiële-, economische en politieke risico’s. Omdat deze risico’s spelen in de gehele financiële sector, zal DNB hierover een aantal sectoroverstijgende onderzoeken uitvoeren:

 • Onbedoelde effecten wet- en regelgeving
 • Kredietmarkten in beweging
 • Technologische innovatie
 • Uitbestedingsrisico's
 • Klimaatrisico's
 • Verandervermogen en versterking strategische besluitvorming
 • Systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA):
  • Product Approval and Review Process
  • Financiële technologie
  • Corruptie
 • Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit
 • Maatschappelijke betamelijkheid
 • Integriteitscultuur (banken en verzekeraars)
 • Terrorismefinanciering en sancties

DNB-thema’s voor de bankensector

 • Lage rente: impact op winstgevendheid en bedrijfsmodellen
 • Herbeoordeling interne modellen
 • Niet-presterende leningen
 • Kredietrisico: midden- en kleinbedrijf, commercieel vastgoed, grondstoffen- en handelsfinanciering

DNB-thema’s voor de verzekeringssector

 • Impact technologische innovatie: strategie en toekomstbestendigheid verzekeraars
 • Stresstest schadeverzekeraars
 • Product Approval and Review Process (PARP)
 • Invulling van de interne risicomanagementfunctie

DNB-thema’s voor de pensioensector

 • Duidelijke verwachtingen: correcte en heldere informatievoorziening
 • Verandervermogen in een dynamische omgeving
 • Houdbare bedrijfsmodellen en beheerste consolidatie
 • Effectiviteit bestuursmodellen
 • Robuuste pensioenadministraties

DNB-thema's voor overige sectoren

Thema voor de beleggingssector: Liquiditeitsrisico open-eind beleggingsfondsen

Thema voor de betalingssector: herstel en exitplannen

 

U kunt de gehele DNB-brochure hier downloaden

 

 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig