Feeling sick? |
close
Share with your friends

Feeling sick? There’s an app for that!

Feeling sick? There’s an app for that!

Apps zijn uit ons leven niet meer weg te denken. Waar eerst de kleinste slimmigheden genoeg waren om ons te verrassen, zijn we nu bijna verontwaardigd als een app verwachte functionaliteit mist. Door onze honger naar oplossingen worden we met apps overladen, de ene nog handiger dan de andere. Een vakantie boeken? There’s an app for that. Boodschappen doen? There’s an app for that. File checken? There’s an app for that.

Consultant Technology Advisory

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Feeling sick? There is an app for that!

En natuurlijk ook: Feeling sick? There’s an app for that!

Van meet af aan was duidelijk wat apps kunnen betekenen in de gezondheidszorg, waar continue monitoring zelfs levensreddend kan zijn. Het duurde even voordat dit echt van de grond kwam - maar intussen lijkt het tegenovergestelde aan de hand. Gezondheidsapps vliegen ons om de oren, en staan als standaard op onze telefoons. Voorbeelden zijn apps waarmee moedervlekken worden gediagnosticeerd of waarmee plaslijstjes worden bijgehouden. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, farmabedrijven, brancheorganisaties: ze hebben nu allemaal een eigen app. Er is zo langzamerhand wildgroei ontstaan niet zonder gevolgen:

  • De IT-omgeving van zorginstellingen, en zeker van ziekenhuizen, was vóór de komst van apps al complex. Nieuwe apps die aansluiting behoeven op het eigen EPD-systeem verhogen die complexiteit nog verder. Een recent onderzoek van SmartHealth vond binnen Nederlandse ziekenhuizen apps gemaakt door 49 softwarehuizen. Een sterk versnipperd applicatielandschap dus.
  • Het initiatief voor ontwikkelingen van apps in de zorg ligt, vooral bij ziekenhuizen, vaak bij één fanatieke ‘trekker’ of bij een clubje van dit soort enthousiaste mensen. Een organisatiebrede visie op apps ontbreekt vaak. Het succes van een app is daardoor sterk verbonden aan de drive van de initiatiefnemer(s). Gebrek aan draagvlak in de rest van de organisatie verhindert vaak dat een app wortel schiet, waardoor de passie bij de initiatiefnemer(s) langzaam dooft; zodat veel apps, en dus ook veel goede ideeën, een stille dood sterven.
  • Voor éénzelfde ziektebeeld is er meer dan één app. Maar patiënten zitten niet te wachten op (verschillend) schermen vol verschillende apps om hun ziektebeeld te kunnen monitoren en behandelen; en al helemaal niet als die tegenstrijdige informatie geven. Wat je van een ziekenhuis verwacht, is simpelweg één app waarin ‘alles’ mogelijk is: online afspraken maken, uitslagen inzien, gepersonaliseerde informatie over een ziektebeeld opzoeken.

Een zorgorganisatie zonder visie op en beleid voor apps, riskeert dus dat zijn IT-omgeving complexer wordt, goede ideeën geen wortel schieten, en patiënten te maken krijgen met onderling onvoldoende samenhangende initiatieven. Een digitale (eHealth) strategie, inclusief een pijler voor m(obile)Health, is daarom geen luxe maar noodzaak. Een goede strategie bevordert de samenwerking binnen een zorginstelling; biedt focus aan de passie voor vernieuwing; en geeft aanknopingspunten voor samenwerking over de muren van afzonderlijke zorgorganisaties heen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig