The Very Best of Sourcing |

The Very Best of Sourcing

The Very Best of Sourcing

Een showcase van krachtige theorieën en sprekende praktijken

Een showcase van krachtige theorieën en sprekende praktijken

KPMG’s serie ‘The Very Best of Sourcing’ is een showcase van krachtige theorieën en de meest sprekende praktijken. Vanuit vier verschillende thema’s kijken wij naar het beste wat sourcing te bieden heeft.

Plato zei zo’n vierhonderd jaar voor Christus al: iedereen moet zich uitsluitend toeleggen op datgene waarin hij goed is. Vanaf de jaren negentig in de vorige eeuw heette dat: focussen op de core business. De paradox is dat het heel veel bloed, zweet en tranen kost om tijd en energie vrij te maken voor die core business. De kunst is om datgene wat een organisatie zelf niet het beste kan, succesvol door anderen te laten uitvoeren. Met die kunst wordt in de eenentwintigste eeuw toenemend het verschil gemaakt.

In The Very Best of Sourcing kijken we vanuit vier perspectieven: organisatiestructuur, het innovatie-ecosysteem, robotisering en customer experience. Ofwel: vanuit de kern van de organisatie tot aan de buitenste schil. Met welke aanpassingen in het IT operating model creëer je de wendbaarheid die nodig is om ‘disruption’ voor te blijven? Hoe verandert het ecosysteem van organisaties en hun service providers, nu daar met startups een derde actor is bijgekomen? Welke potentie en invloed heeft robotics? En helemaal aan het einde van de keten: hoe kan sourcing een optimale klantbeleving ook operational excellent maken?

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig