The profitability of EU banks |

De winstgevendheid van banken in de EU

De winstgevendheid van banken in de EU

Gewoon hard werken of een hopeloze zaak?

Voorzitter Financial Services, Sectorleider Banking, Head of Debt Advisory team

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Man stepping up on coins

Sinds de financiële crisis is de lage winstgevendheid van veel Europese banken min of meer een constante geworden. De lage winstgevendheid van Europese banken vormt een weerslag van een reeks factoren die variëren per land en bank. Daarbij gaat het onder meer om de zwakke economische omstandigheden in Europa, de hardnekkig lage nettomarges, het grote percentage oninbare leningen, de hoge efficiëntieratio's, het effect van de hervorming van de regelgeving, en – voor sommige banken – een bedrijfsmodel dat te veel heeft geleund op een ononderbroken voortzetting van de goede tijden.

In dit artikel doen we zowel theoretisch als empirisch onderzoek naar de meest bepalende factoren voor de winstgevendheid van banken. Dit doen we met behulp van dezelfde dataset als de KPMG Peer Bank hanteert.

Lage winstgevendheid en de gevolgen ervan

De winstgevendheid van veel Europese banken is laag en dat zal naar verwachting ook zo blijven. Het gemiddelde rendement op het vermogen van alle banken in de EU ligt rond de 3%; voor grotere banken is dat 5%. Dit ligt ruim onder de vermogenskosten, die doorgaans worden ingeschaald op 10 à 12%. Metrieken op basis van aandelenkoersen suggereren dat beleggers nog altijd op hun hoede zijn ten aanzien van de daadwerkelijke waarde van het vermogen van aandelen. Ook zijn ze pessimistisch over de toekomstige winstgevendheid.

Lage winstgevendheid heeft reële gevolgen, waarvan sommige in dit artikel worden uitgelicht. Bovenal zijn banken door lage winstgevendheid minder in staat en bereid om de algehele economie te financieren. Op termijn kan dit de algehele economie verzwakken en nog meer neerwaartse druk uitoefenen op zowel de winstgevendheid als de waarde van bankactiva.

Factoren voor de winstgevendheid van banken

Wij richten ons hier op de vijf belangrijkste factoren voor de winstgevendheid van banken en de moeilijkheden die banken ondervinden in hun pogingen om deze factoren in hun voordeel te laten werken.

Netto rentemarge – Neerwaartse druk op de rentemarges heeft met name een duidelijk effect op banken die relatief zwaar leunen op rentedragende in plaats van niet-rentedragende inkomsten.

Niet-presterende leningen (NPL's) – De toename van NPL's heeft – via diverse kanalen, waaronder niet-betaalde rente over leningen, hogere voorzieningen tegen besmette activa en verliezen wanneer activa worden verkocht of geherstructureerd – een nadelig effect op de rentabiliteit.

Efficiëntieratio’s – De efficiëntieratio's zijn sinds de financiële crisis bij veel banken in de EU hardnekkig hoog gebleven. Financiële innovatie en technologische vooruitgang kunnen mogelijkheden bieden voor kostenbesparingen op de lange termijn, maar voor veel banken in de EU lijkt dit een verre en onzekere horizon.

Bedrijfsmodel – Het bedrijfsmodel kan een belangrijke factor voor de rentabiliteit zijn, met name tijdens een periode waarin de prestaties van de verschillende soorten bankactiviteit fors uiteenlopen.

Hervorming van de regelgeving – Hervorming van de regelgeving kan een enorme invloed hebben op de financieringskosten van een bank als gevolg van hogere kapitaalvereisten en aanvullende kosten en inkomstendruk door liquiditeitsvereisten. De prijs van de door deze hervormingen bewerkstelligde grotere veerkracht en afwikkelbaarheid heeft een enorm drukkend effect op het rendement van banken op het toetsingsvermogen.

Implicaties voor banken

Onze analyse geeft aan dat een bank die streeft naar een verbetering van het rendement op het toetsingsvermogen met één procentpunt het volgende moet doen:

• de netto rentemarge verhogen met 2,5 basispunten; of
• de verhouding tussen niet-presterende leningen en totale leningen en voorschotten verminderen met 2,5 procentpunten; of
• de efficiëntieratio terugbrengen met 25 procentpunten; of
• een gecombineerde vorm van deze verbeteringen realiseren.

Het is voor banken echter niet eenvoudig deze verbeteringen te realiseren, met name niet in een tijd waarin de netto rentemarges steeds meer onder druk van de lagere rentes komen te staan; de zwakke economische omstandigheden kunnen leiden tot een toenemend aantal niet-presterende leningen; de regelgevingsvereisten blijven de financieringskosten omhoog stuwen; en de concurrentiedruk van bestaande banken, nieuwkomers op de markt en niet-banken is nog altijd groot.
 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig