Mr. Regtech: Wat is het vangnet als Regtech faalt? |
close
Share with your friends

Mr. Regtech: Wat is het vangnet als Regtech faalt?

Mr. Regtech: Wat is het vangnet als Regtech faalt?

Een machine lijkt de ideale werknemer in regulatory: hij is altijd even productief en scherp. Maar hij kan niet altijd tot in detail uitleggen hoe hij tot zijn advies komt. En dat is dan ook de crux in Regtech. Mens en machine moeten elkaar gaan aanvullen voor een optimaal resultaat.

Gerelateerde content

Mr. Regtech: Wat is het vangnet als Regtech faalt?

Als je een nieuwe medewerker aanneemt, werk je hem in. Je wilt dat hij je bedrijf leert kennen. Je wilt hém leren kennen. Niets van dat al bij een machine, Artificial Intelligence (AI) heeft dat allemaal niet nodig. Klinkt als de perfecte werknemer. Maar als je denkt dat AI een mens (of meerdere) totaal kan vervangen, dan heb je het toch mis. AI en de mens zijn in potentie ‘slechts’ een goed team. In de wereld van compliance heb je mens en machine nodig om tot een goed onderbouwd advies te komen. Een gedegen onderbouwing die AI niet kan garanderen. Financiële instellingen kunnen vooralsnog alleen te rade gaan bij AI voor een advies. De mens blijft hard nodig om zijn input te interpreteren en wegen.

Les 1: AI kan niet zonder de mens

AI werkt met algoritmes en algoritmes zijn feilbaar. Ter verduidelijking: de trending topics op Facebook. Facebookgebruikers krijgen nieuwsberichten voorgeschoteld op basis van wat op dat moment trending is op internet. In eerste instantie selecteerden werknemers van Facebook de berichten, maar dit werd al snel overgenomen door algoritmes. Dat algoritmes niet alles kunnen ondervangen, bleek al snel. Berichten die niet ‘echt’ waren, werden gedeeld. Zie bijvoorbeeld de nepberichten rondom de Amerikaanse verkiezingen. Een ander nadeel van algoritmes is dat ze content uitsluiten die volgens mensen niet uitgesloten mag worden. Met de algoritmes van – wederom Facebook – werd de wereldberoemde foto geweerd van het naakte Napalmmeisje dat tijdens de Vietnamoorlog vlucht na een luchtaanval. Algoritmes kunnen nou eenmaal moeilijk onderscheid maken tussen verschillende soorten naakt. De conclusie: een machine kan veel, maar hij kan niet alles. Hij heeft moeite om mens te zijn. Daarom blijft de mens nodig.

Les 2: Zet de machine in voor datgene waar hij goed in is

De kracht van AI is dat het een antwoord kan geven zonder dat er een direct verband lijkt te zijn met de vraag. Eigenlijk net zoals de hersenen van de mens dat kunnen. Daarvoor maakt AI gebruik van een mix van algoritmes. Lang en ingewikkeld verhaal kort: je hebt algoritmes die te herleiden zijn – je weet welk pad ze hebben afgelegd om tot een resultaat te komen – en je hebt algoritmes die niet te herleiden zijn. En dat is meteen de zwakte van AI, een zwakte die het overigens deelt met de mens. De algoritmes waarvan het gevolgde pad onbekend is, werken net als onze hersenen. Ze baseren zich op verschillende bronnen en leggen verbanden die niet te herleiden zijn.
Daardoor kan AI een goed antwoord geven op een vraag. Een beter antwoord zelfs dan de mens. Maar doordat het inzicht in hoe het antwoord tot stand komt ontbreekt, is het niet te gebruiken. Tenminste niet in de wereld van compliance, want in deze wereld betekent ‘geen inzicht’ hetzelfde als ‘niet auditable’. AI kan niet tot in detail ‘uitleggen’ hoe het tot zijn advies is gekomen, de noodzakelijke gedegen onderbouwing ontbreekt. Hierdoor kunnen gebruikers – financiële instellingen en toezichthouders – er niet direct iets mee. De enige manier om mens en machine compliant te laten zijn, is AI de mens te laten ondersteunen.

Kan AI het ooit wél alleen? Wie weet. Dat kan geen mens of machine voorspellen. Misschien als een zelflerende machine algoritmes kan bedenken die de bruikbaarheid van zijn resultaten kan toetsen. Maar dat is toekomstmuziek. Vooralsnog kunnen we ons slechts baseren op wat we nu weten: mens en machine vormen een mooi verbond. Dit is het begin van een potentieel mooie samenwerking. En technologie moet je vroeg adopteren om die goed in de vingers te krijgen. Beschouw het maar als een inwerkperiode.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig