Is geconcentreerd beter? |

Is geconcentreerd beter?

Is geconcentreerd beter?

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Is geconcentreerd beter?

Corporaties met een geconcentreerd werkgebied presteren beter. Dit idee is tevens vertrekpunt geweest voor de nieuwe Woningwet. Corporaties moeten zich beperken tot één woningmarktgebied daarbuiten worden ze aan banden gelegd. Maar wat zeggen de cijfers? Zijn corporaties efficiënter, in termen van gemiddelde bedrijfslasten, wanneer ze enkel werken binnen één gemeente? Op basis van interviews met bestuurders en statistische analyse van gegevens van 354 corporaties over de periode 2008-2014 blijkt hier geen relatie tussen te bestaan.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig