|

Disruptive technologies barometer: Technology sector

Disruptive technologies barometer: Technology sector

Disruptive technologies barometer: Technology sector KPMG report on disruption in technology

Gerelateerde content

robot hand holding adapter plug

In dit onderzoek zijn 580 senior beslissingsmakers in de technologiesector ondervraagd over hun visie op ontwikkelingen en trends.

Hoewel tech-bedrijven optimistisch zijn over disruptieve technologieën, zien zij ook in dat ze niet over alle benodigde kennis beschikken over de mogelijke impact hiervan. Om succesvol van deze ontwikkelingen gebruik te maken dienen bedrijven meer inzicht te krijgen in hun strategische visie op disruptie.

Dit onderzoek bied een handleiding voor bedrijven en geeft richting aan het hoe en wanneer disruptieve technologieën geïmplementeerd moeten worden, en wanneer niet.
 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig