Building Trust in analytics |
close
Share with your friends

Building Trust in analytics

Building Trust in analytics

Veel bestuurders geloven in het feit dat data analyse waarde zal toevoegen aan hun organisatie. Echter hebben ze nu nog niet het vertrouwen en zicht op de impact en effectiviteit hiervan.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Bestuurders missen vertrouwen in het genereren van de betrouwbare inzichten uit data analyse

Slechts 38% heeft vertrouwen in de inzichten die worden verkregen uit klantdata en slechts 33% vertouwt de inzichten uit business operations data. De ruime meerderheid erkent wel dat de eerdere genoemde inzichten cruciaal zijn voor nemen van belangrijke beslissingen.

Met dit onderzoek laten we zien dat het missen van vertrouwen in data analyse veel organisaties negatief beïnvloedt. Trusted analytics is de juiste manier om de kloof te dichten die is ontstaan tussen besluitvormers, data scientists en klanten en het realiseren van duurzame bedrijfsresultaten.

De vier pilaren van trust; quality, effectiveness, integrity en resilience zijn de basis om het vertrouwen in data analyse te herwinnen. Daarnaast komen we tot zeven aanbevelingen om bestuurders te helpen bij het verbeteren van het vertrouwen in data analyse. En kijk wat KPMG voor u kan doen.
 

Download hieronder het hele rapport  ‘Building trust in analytics’


Maurice op het Veld, partner KPMG, IT Advisory

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig