Zelfsturing in de zorg |
close
Share with your friends

Zelfsturing in de zorg

Zelfsturing in de zorg

Bij zelfsturing is geen sprake van een blauwdruk of van die ene winnende formule. KPMG sprak met een aantal bestuurders en een hoogleraar over wegen naar verfijning en koppelt deze aan de ‘dilemma reconciliation’-gedachte, ontwikkeld door KPMG-collega en VU-hoogleraar Fons Trompenaars.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Zelfsturing in de zorg

Blauwdruk

De zorg heeft behoefte aan het meer centraal stellen van ‘waardedenken’ in het primaire proces; aan meer inspelen op de behoefte van de cliënt; en aan meer ruimte voor professionals. Zelfsturing is een manier om dit maatwerk te bieden. In de publicatie Zelfsturing in de zorg zoekt KPMG de verfijning op. Welke dilemma’s komen we tegen bij zelfsturing in de thuiszorg, intramurale ouderenzorg en zorg voor gehandicapten? En hoe kunnen bestuurders hiermee omgaan? We herkennen drie dilemma’s (zie figuur) waarmee bestuurders te maken krijgen als ze overwegen een vorm van zelfsturing in te voeren.

Dilemma’s verzoenen
Een dilemma is een schijnbare tegenstelling, tussen twee uitersten op een continuüm. Hoe kan je als bestuurder omgaan met schijnbare tegenstellingen? KPMG-collega Fons Trompenaars, tevens hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de vakgebieden leiderschap, cultuur en management, deed de afgelopen jaren onderzoek naar ‘dilemma reconciliation’. Fons geeft aan dat de beste leiders in staat zijn om dilemma’s met elkaar te verzoenen. Dat wil zeggen: op zoek te gaan naar de ideale combinatie van de twee uitersten op een continuüm. Dit is geen compromis in het midden, maar een keuze waarin beide uitersten elkaar versterken. 

Dit kan door vragen te stellen als: kunnen we onze zelfsturende teams maximale ruimte geven door bepaalde ondersteunende taken juist wél te centraliseren? Of: hoe kunnen we via innovatie en via projecten uniformeren, en zo standaarden in kwaliteit verhogen? Vanuit zo’n blik worden dogma’s voorkomen, en worden oplossingen gezocht die organisaties echt helpen. Het goede gesprek hierover is de sleutel naar een bewuste keuze voor een passende vorm van zelfsturing. Lees de onepager.

In de publicatie (PDF) zijn vijf bestuurders en een hoogleraar aan het woord:

  • Rob van Dam – Raad van Bestuur Careyn
  • Ruud Klarenbeek – Raad van Bestuur JP van den Bent Stichting  
  • Jos de Blok – Oprichter Buurtzorg          
  • Anne Leemhuis – Raad van Bestuur Magentazorg
  • Inge Borghuis – Raad van Bestuur Amstelring        
  • Janka Stoker - In the LEAD, Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig