Zelfonderzoek kan sneller en beter |
close
Share with your friends

Zelfonderzoek kan sneller en beter

Zelfonderzoek kan sneller en beter

“Ziekenhuizen administreren slecht.” Dit kopte het FD eerder dit jaar. De enorme complexiteit, de veranderlijkheid en soms ook de ambiguïteit van de wet- en regelgeving maken dat behandelaren en de zorgadministratie gewoonweg niet doorhebben dat ze vaak niet rechtmatig registreren. De zorgbranche heeft afspraken gemaakt over de wijze waarop instellingen zichzelf moeten controleren, de zogenoemde zelfonderzoeken.

Manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Zelfonderzoek

Deze afspraken zijn vertaald naar ruim zeventig (!) data-analyses, met daarbovenop ook nog eens controles die uitsluitend door middel van dossieronderzoek kunnen worden uitgevoerd. Uit de zelfonderzoeken komen veel onrechtmatige declaraties naar voren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de registratie van meerdere verpleegdagen op dezelfde dag bij dezelfde patiënt of gelijktijdige registratie van meerdere zorgproducten voor dezelfde zorgvraag bij dezelfde patiënt.

Opmerkelijk is dat ziekenhuizen nu al voor het derde jaar op rij de zelfonderzoeken uitvoeren en dat er toch iedere keer weer grote hoeveelheden onrechtmatige declaraties naar voren komen. Doordat de zorgadministratie achteraf de onrechtmatige declaraties corrigeert (vaak zonder terugkoppeling te geven), blijft het lerende effect uit. Sommige instellingen zijn op de goede weg met het continu monitoren van de rechtmatigheid van hun registraties, maar er zijn ook instellingen die de eerste stappen daarvoor nog moeten zetten.

De bal ligt ook bij de verzekeraars. Zij moeten een risicoanalyse over de ziekenhuizen uitvoeren om de huidige lange lijst van controlepunten in te korten. In het huidige zelfonderzoek lijkt elke wet en regel aan de lijst data-analyses te zijn toegevoegd, onafhankelijk van de (financiële) impact of relevantie voor elk ziekenhuis. Dit levert de huidige (te) lange lijst controlepunten op, waardoor het risico bestaat dat zowel instellingen als verzekeraars niet meer zelf nadenken over specifieke of individuele risico’s. Instellingen hebben nu al hun handen vol aan het huidige zelfonderzoek.

De vier tips

 1. Controleer en corrigeer registraties continu
  Er zitten vaak maanden tussen het moment waarop een zorgactiviteit geregistreerd wordt en het moment van controle. Onrechtmatige registraties zijn dan al gefactureerd en moeten dus gecorrigeerd worden. Instellingen moeten dus de controles continu gaan uitvoeren en daarmee onrechtmatige facturen voorkomen.
 2. Koppel registratiefouten direct terug aan degene die geregistreerd heeft
  In de huidige aanpak worden registratiefouten pas achteraf door de zorgadministratie gedetecteerd en gecorrigeerd. Als registratiefouten snel na registratie worden teruggekoppeld aan de behandelaar die geregistreerd heeft, zal dat een lerend effect hebben en onrechtmatige registraties in de toekomst helpen voorkomen.
 3. Maak (als verzekeraar) een top-lijst van de belangrijkste controles
  Op basis van risicoanalyse kunnen de verzekeraars de belangrijkste controles bepalen. Dit zorgt ervoor dat ziekenhuizen niet verplicht zijn om alle ruim zeventig data-analyses uit te voeren, waardoor tijd overblijft om specifieke en individuele risico’s in kaart te brengen.
 4. Bepaal (als ziekenhuis) de risico’s binnen de eigen instelling
  Door de combinatie van de belangrijkste controlepunten in het zelfonderzoek en de individuele risicoanalyse kunnen ziekenhuizen een framework opzetten voor hun eigen op maat gemaakte rechtmatigheidscontroles.
  Deze tips zullen ervoor zorgen dat het zelfonderzoek onderdeel wordt van de dagelijkse praktijk bij ziekenhuizen. Geen grote schoonveegacties meer maanden na de registraties. Wel het lerend effect bij de behandelaren over de relevante wet- en regelgeving, en een op maat gemaakt framework om alle voor het eigen ziekenhuis relevante risico’s in kaart te brengen en daarop te monitoren.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig