Maak van je data scientist een zorginnovator |

Maak van je data scientist een zorginnovator

Maak van je data scientist een zorginnovator

Data scientists zijn gewild op de arbeidsmarkt. Het kunnen ‘lospeuteren’ van kennis en inzicht uit data wordt steeds meer gezien als een unieke kwaliteit. Het aantal data scientists dat kiest voor de zorg als domein waarin zij hun eerste ervaringen willen opdoen groeit. Maatschappelijk relevante vraagstukken drijven die keus. Zorgbestuurders spelen hierop in door ruimte te maken voor ‘gideonsbendes’. Hierbij vijf tips die ervoor zorgen dat deze innovatieve krachten geboeid worden en geboeid blijven.

1000

Gerelateerde content

Datascientist

Tip 1: Denk strategisch

Data scientists behoren aan het voorfront; zij geven een unieke, liefst voorspellende, kijk op zaken. Maak deze potentie los door data scientists een rol te geven in de strategievorming van de organisatie. Nodig hem/haar uit bij vraagstukken die voor de organisatie het verschil maken, zoals hoe ontwikkelt zich de lokale zorgvraag, of welke factoren leiden tot extreme zorgkosten voor een patiënt. Laat je vervolgens verrassen door de snelheid waarmee de eerste zinvolle inzichten ontstaan.

Tip 2: Denk exploratief

Zorginstellingen beschikken over veel data. Gestructureerde data in tabellen of ongestructureerde data in de vorm van tekst (80%!). Voor het vinden van antwoorden in de data bestaat geen vast recept. Data scientists zijn aangewezen op exploratie: door ‘trial and error’ zoeken naar een model dat werkt. Daag je data scientist(s) uit om die journey aan te gaan. Maar verlang tegelijkertijd transparantie over gemaakte keuzen en evaluatieresultaten. Wees ook niet (te) teleurgesteld als de accuratesse van een voorspellend model in eerste instantie tegenvalt. Modellen hebben soms tijd nodig om intelligenter te worden.

Tip 3: Blijf wendbaar

Data scientists hebben tools nodig en weten vaak prima de weg naar open source-software voor het koppelen, pre-processen of analyseren van data. Ook bestaan er gratis open source-platformen, zoals KAVE, waarop software is geïntegreerd tot één slimme analyseomgeving. Voor veel organisaties is open source niet ‘normaal’. Software is pas vertrouwd als er klinkende namen op staan. Realiseer je echter dat allerlei keuzen die behoren tot exploratieve data-analyse dan door anderen al zijn gemaakt. Zolang dat past bij de applicatie die je wilt ontwikkelen, prima. Maar, hou altijd ruimte voor innovatie.

Tip 4: Betrek zorgprofessionals

De kans dat een data scientist wordt gevraagd om een model te ontwikkelen dat een zorgprofessional ondersteunt bij de uitoefening van het vak is groot. Om te komen tot een dergelijk model zal een data scientist moeten begrijpen hoe een zorgprofessional werkt en andersom zal de zorgprofessional willen weten hoe het te ontwikkelen model tot een besluit komt. Betrek van meet af aan de zorgprofessionals. Veel modellen werken met een bepaalde mate van (on)zekerheid. Verlang van je data scientist(s) en je zorgprofessionals dat zij het samen eens worden over welke situatie welke zekerheid nodig heeft.

Tip 5: Manage je data

Een hele interessante, maar vaak ongebruikte, bron van data is tekstuele data. Deze dataset ‘groeit’ gedurende het beloop van een patiënt of cliënt. De kwaliteit van deze dataset – het medisch dossier – is afhankelijk van de discipline van zorgprofessionals. In veel organisaties wordt nog weinig gestuurd op de vorming van medische dossiers. Wil je het maximale kunnen halen uit je data, dan is dat wel nodig. Ook kunnen contracten met softwareleveranciers of dataopslagcenters beperkingen opleveren voor de ontsluiting van data. Geen leuk werk, maar het maken van goede afspraken over datamanagement wordt door je data scientist enorm gewaardeerd.

Data scientists zijn leuke, onderzoekende en vindingrijke mensen. Door ze ‘op kop’ te zetten, de ruimte te geven en professioneel te begeleiden, gaan ze de belofte die hen vooruitsnelt op de arbeidsmarkt ook zeker waarmaken, met als resultaat een betere gezondheidszorg. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig