Als de NZa binnenvalt |
close
Share with your friends

Als de NZa binnenvalt

Als de NZa binnenvalt

Bij vermoeden van fraude kan een zorginstelling te maken krijgen met een onaangekondigde inval door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hoe zorgt u dat u goed voorbereid bent? Wat moet u bij een inval doen en laten? Wat zijn uw rechten en plichten? Hoe houdt u grip op de relevante eigen data? En welke lering trekt u hieruit voor preventie?

Auteur

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Als de NZa binnenvalt

Een inval is ingrijpend

Er zijn gevolgen op de werkvloer en er is het afbreukrisico extern. Er zijn gevolgen van de inval zelf in het kader van de beheersing. Juist de eerste dagen van de inval, en de strategie die dan idealiter wordt bepaald, verdienen nadere behandeling.Toepassing van digitale technieken kan veel werk en tijd besparen. Een gewaarschuwd én voorbereid mens telt voor twee!

 

Do’s en don’ts bij een inval
Zodra ambtenaren van de NZa zich bij binnenkomst melden bij de receptie, moet een vooraf bepaalde verdeling van rollen in werking treden. Zo moet de receptionist de Raad van Bestuur informeren, en is het zaak dat de mensen van de NZa onder begeleiding naar de Raad van Bestuur worden gebracht.Dit is ook het moment om juridische bijstand in te roepen. Verzoek de ambtenaren zich te legitimeren en te wachten met het onderzoek totdat de advocaat is gearriveerd. Plaats de ambtenaren daarom na het overleg met de Raad van Bestuur in een neutrale ruimte, en stel het bespreken van het onderzoeksdoel uit.

De NZa mag inzage vorderen in informatie, en kopieën maken van documenten en bestanden. Vraag de NZa om dubbele kopieën te maken, zodat u een exacte replica hebt van de gegevens die de NZa bij het onderzoek betrekt. Bij verhoren is er geen plicht tot spreken, men heeft het recht om te zwijgen. Laat uzelf en uw medewerkers bij verhoor bijstaan door een advocaat. Elke dag van de inval moet worden afgesloten met een evaluatie, waarbij de dag wordt doorgenomen en afspraken worden gemaakt over documenten, vervolgonderzoek, et cetera. Na de inval zal de NZa het onderzoek voortzetten. Het is zaak dat ook de zorginstelling zelf zich dan actief blijft opstellen, en zich met een eigen strategisch onderzoek tegen verdere eventualiteiten wapent.

 

Documentanalyse
Meestal neemt de NZa bij een inval een grote hoeveelheid data mee, waarvan het niet mogelijk is om binnen de beschikbare tijd ieder afzonderlijk document fysiek te beoordelen. Voor de zorginstelling is het dan zaak om uit de zee van in beslag genomen documenten, maar ook uit de overige documenten binnen de instelling, de relevante informatie te destilleren. Dit kan met een trechtermodel, waarbij de informatiestroom in een aantal stappen steeds verder wordt ingeperkt totdat alleen overblijft wat relevant is. De uitkomsten van deze review kunnen dan worden gebruikt bij het bepalen van de strategie voor de verdere procedure.

Data-analyse
Een onderzoek naar fraude in een grote hoeveelheid gegevens is als zoeken naar een speld in een hooiberg. Dit geldt voor onderzoeken naar aanleiding van een inval door de NZa, maar ook voor reguliere fraudeonderzoeken. Het gebruik van data-analyse verdient hierbij de voorkeur boven het trekken van steekproeven. Met data-analyse wordt de totale populatie onderzocht, in plaats van alleen een klein deel, zodat de uitkomsten van het onderzoek veel meer zekerheid geven. Een ander voordeel is de schaalbaarheid. Vaak is het relatief eenvoudig om analyses die eenmaal ontworpen zijn, ook te draaien op een nieuwe verzameling gegevens, bijvoorbeeld van een nieuw schadelastjaar.

Ten slotte

Een gewaarschuwd en voorbereid mens telt voor twee. Niet alleen als het gaat om de rechten en plichten, maar vooral ook wat betreft het ‘zelfonderzoek’ na de inval. Inzicht in de eigen risico’s en gegevens geeft de zorginstelling niet alleen een voorsprong, maar ook control over dat wat komen gaat. Dit is een samenvatting ons artikel ‘Zorgfraude: van inval tot preventie’ in Tijdschrift Zorg & recht in Praktijk van december 2015. 

Auteurs
Renske van Hooff is senior manager forensic technology bij KPMG. 
Tessa van den Ende is advocaat/partner zorg bij Nysingh advocaten-notarissen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig