Verschuivingen in het risicolandschap |

Verschuivingen in het risicolandschap

Verschuivingen in het risicolandschap

Een van de grootste uitdagingen voor zowel risicomanagers, verzekeraars als toezichthouders is het inventariseren en beoordelen van risico's die van invloed zijn op de sector. Dat is geen wetenschappelijke exercitie. Wel is het hiervoor noodzakelijk internationale ontwikkelingen nauwlettend te volgen en na te denken over wat ondenkbaar lijkt.

Director Financial Risk Management

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Boy playing with toy plane

Ook al is het risico in kaart gebracht, de gevolgen zijn mogelijk lastig te kwantificeren. Toch kunnen deze enorm zijn. In dit hoofdstuk uit de serie Evolving Insurance Risk & Regulation onderzoeken we veranderingen in het risicolandschap, waaronder nieuwe ecologische, technologische, geopolitieke, economische en juridische ontwikkelingen, maar ook de toenemende onderlinge verwevenheid. Hoe beter deze risico's worden geëvalueerd en begrepen, hoe beter een bedrijf hierop kan inspelen. Sommige risico’s zijn overduidelijk (denk aan klimaatverandering). Andere kunnen voortvloeien uit ontwikkelingen in andere sectoren (zoals zelfrijdende auto's). Soms duiken risico's uit het niets op (zoals het Zika-virus), terwijl andere zich langzaam in de loop van de tijd ontwikkelen (de impact van robotica op werkgelegenheid bijvoorbeeld). De lijst is lang en breidt zich steeds verder uit. In dit hoofdstuk stippen we een aantal belangrijke nieuwe risico's voor de verzekeringssector aan - risico's waarover alle verzekeraars en toezichthouders zich moeten buigen.

Visie van KPMG

Er is een verschuiving gaande naar risicogebaseerde regimes. Volgens ons zijn risicomanagers in de verzekeringswereld hierdoor beter in staat om zowel het risico als de bijbehorende kansen dynamischer in te schatten dan voorheen. Verzekeringen blijven als monetair veiligheidsnet waardevol voor klanten, die hun verzekeraar steeds vaker zien als een belangrijke bron van steun en advies.

De aanhoudende technologische revolutie brengt nieuwe risico’s met zich mee, maar creëert ook kansen voor verzekeraars en hun klanten. Voor risicomanagers, toezichthouders en verzekeraars zal voortzetting van de onderlinge samenwerking cruciaal zijn om deze voortdurende veranderingen het hoofd te bieden.

 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig