Value Accelerators |

Waardeversnellers

Waardeversnellers

Door op de 5 elementen uit onze waardecirkel te focussen kunt u versneld waarde aan patiënt en maatschappij leveren: patiënt betrokkenheid, integrale zorg, governance, uitkomstbekostiging en contractering.

1000

Gerelateerde content

Value Accelerators

De werkelijke waarde die de zorg levert aan de patiënt krijgt een steeds prominentere plek in ons zorgstelsel. Waarde gaat over de rol bij en regie van de patiënt over zijn eigen zorgproces, maar ook over hoe de zorg is ingericht om deze waarde voor de patiënt zo hoog mogelijk te laten zijn. 

Download de Engelstalige publicatie rechtsboven op deze pagina en check (middels de maturity matrix achterin) hoe volwassen uw organisatie rondom value based organising.

Voordelen van waardegestuurde organisaties
Organisaties die een duidelijke visie hebben op patiëntwaarde en hun organisaties hierop inrichten hebben tal van concurrentie- én maatschappelijke voordelen:

  • Aanbieders kunnen ervaren dat de kwaliteit omhoog gaat en overall de kosten dalen.
  • Zorginstellingen kunnen zich positief onderscheiden van concurrenten en hun positie in de markt versterken. 
  • Patiënten leven zelfstandiger en plezieriger. Zo levert de patiënt een duurzame, maatschappelijke bijdrage aan de zorg. 
  • Op de lange termijn levert het meer focus op preventie en een gezonder populatie op en beheersing van de totale kosten van de gezondheidszorg.

Contact
Bas Bomer 06-520 7754 of per e-mail.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig