Regional regulatory developments |

Regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor de verzekeringssector

Regionale ontwikkelingen in wet- en regelgeving voor

1000

Global Insurance Sector Executive KPMG International

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Regional regulatory developments

Het tempo waarin de wet- en regelgeving voor de verzekeringssector verandert, verschilt sterk per regio. In dit derde hoofdstuk van ons rapport Evolving Insurance Risk & Regulation bekijken we de veranderingen in wet- en regelgeving en de impact daarvan in ruim 40 landen.

In een wereld die door de technologische vooruitgang steeds kleiner wordt en waarin de activiteiten van grote verzekeraars zich uitstrekken over talrijke jurisdicties, is het belangrijk om inzicht te krijgen in de dynamiek van iedere markt: wat zijn in bepaalde regio's de grootste risico's en welke impact hebben nationale en internationale wet- en regelgeving op de sector?

In onze analyse, die ruim 40 landen omvat, bekijken we hoe lokale wet- en regelgeving zich ontwikkelt om aan te sluiten bij de International Core Principles (ICPs) en geven we een overzicht van belangrijke initiatieven met betrekking tot prudentieel toezicht en gedragsregels. Een terugkerend thema hierbij is de evolutie van risicogebaseerde kapitaalregimes (RBC regimes)

Europa, Midden-Oosten en Afrika
In Europa markeert de definitieve inwerkingtreding van Solvency II per 1 januari 2016 de grootste ontwikkeling in de wet- en regelgeving in decennia.

Hoewel de Britse kiezers in juni 2016 voor een Brexit stemden, zal het uittredingsproces pas beginnen nadat formele kennisgeving conform artikel 50 in het Verdrag van Lissabon heeft plaatsgevonden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat dit nog dit jaar zal gebeuren. Zodra dit proces in gang is gezet, geldt een (verlengbare) onderhandelingstermijn van twee jaar voordat de formele uitreding van kracht wordt. In de tussentijd blijft de Europese regelgeving in het VK van kracht en kan het land als EU-lidstaat blijven profiteren van vrije toegang tot de Europese markt.

In het Midden-Oosten blijft de aandacht gericht op de modernisering van de verzekeringssector, waarbij er een tendens is naar een meer op risico's gebaseerd toezicht. De wet- en regelgeving in de Afrikaanse landen laat ook een evolutie zien, zowel in het prudentieel toezicht als in gedragsregels, waaronder diverse initiatieven rond microverzekeringen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig