Strategieën en bedrijfsmodellen van banken |

Strategieën en bedrijfsmodellen van banken: mythes en realiteit rond kapitaalvereisten

Strategieën en bedrijfsmodellen van banken

Dit artikel weerlegt zes mythes rondom het bankentoezicht en de impact ervan op strategieën en bedrijfsmodellen van banken.

1000

Gerelateerde content

Knights of chess

Bij veel banken staat reageren op veranderende wet- en regelgeving en het managen van de verwachtingen van toezichthouders nog steeds hoog op de agenda. Banken zullen het complexe pakket van nieuwe regels – en regels die zich nog in het ontwerpstadium bevinden – van mondiale, regionale en nationale toezichthouders moeten blijven managen en zich tegelijkertijd een weg moeten banen door een onzekere en competitieve omgeving.
Dit bemoeilijkt en beperkt soms de strategische en operationele keuzes van banken die hun strategieën en bedrijfsmodellen moeten veranderen vanwege fundamentele kwesties rond hun winstgevendheid, levensvatbaarheid en duurzaamheid.

Mythes en realiteit
Dit artikel weerlegt zes mythes rond bankentoezicht en de impact ervan op de strategieën en bedrijfsmodellen van banken. Deze mythes luiden als volgt:

  1. Basel 4 komt er niet en er komt ook geen aanzienlijke verdere verhoging van de kapitaalvereisten. 
  2. De agenda voor de hervorming van het bankentoezicht is bijna voltooid...
  3. De internationale regels zorgen voor een eerlijk mondiaal speelveld.
  4. Banken hebben nu een sterke positie doordat ze zich hebben aangepast om te voldoen aan de Basel 3-vereisten.
  5. Banken met gezondere kapitaalratio's verstrekken meer kredieten...
  6. De kapitaalmarkten kunnen de gaten vullen die de banken hebben achtergelaten.

In de praktijk ziet de werkelijkheid er heel anders uit. Basel 4 komt eraan en zal een aanzienlijke impact hebben op de kapitaalvereisten voor banken; de agenda voor de hervorming van het bankentoezicht is nog lang niet voltooid; er bestaat geen eerlijk mondiaal speelveld; en veel banken moeten nog steeds zwakheden aanpakken die hun levensvatbaarheid bedreigen. Banken die in deze omgeving nalaten om duidelijke strategische prioriteiten te stellen en te implementeren, zullen het moeilijk krijgen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig