Ontbijtbijeenkomst Solvency II AUP | KPMG | NL

Hoe ver zijn verzekeraars met de implementatie van Solvency II?

Ontbijtbijeenkomst Solvency II AUP

KPMG presenteerde op 1 juli 2016 haar bevindingen

1000

Sectorleider Insurance

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Solvency II AUP

De afgelopen maanden hebben voor verzekeraars in het teken gestaan van de Solvency II Day One reporting. Op basis van de met DNB overeengekomen Agreed Upon Procedures (AUP) heeft de externe accountant de solo- en groepsrapportages beoordeeld. Hieruit zijn diverse bevindingen voortgekomen. Hoewel aanzienlijke voortgang is geboekt met de implementatie zien we in de sector de nodige aandachtspunten ten aanzien van onder meer datamanagement, aantoonbare beheersing, vastlegging en fiscaliteiten.

KPMG heeft een geanonimiseerde inventarisatie uitgevoerd over 27 verzekeraars en daarmee inzichtelijk gemaakt hoe deze groep verzekeraars ervoor staat. Slechts 25% van de verzekeraars uit deze populatie voldoet voor meer dan 80% aan de procedures.

De resultaten van deze inventarisatie zijn uitvoerig besproken met een groep vertegenwoordigers van een achttal verzekeraars tijdens een ontbijtsessie op 1 juli.  

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig