IFRS 9 Financiële instrumenten | KPMG | NL

IFRS 9 Financiële instrumenten – Implementeren in 2018 of uitstellen?

IFRS 9 Financiële instrumenten

De afgelopen jaren hebben de banken veel voortgang geboekt met omvangrijke plannen voor de implementatie van IFRS 9.

1000

Partner Audit Financial Services

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

IFRS 9 Financiële instrumenten – Implementeren in 2018 of uitstellen?

Daarentegen hebben veel verzekeraars hun plannen in de ijskast gezet in afwachting van de afronding van het overleg binnen de IASB over aanpassingen aan de komende nieuwe standaard voor verzekeringscontracten.

Op grond van recente besluiten van de IASB krijgen veel verzekeraars nu uitstel voor de implementatie van IFRS 9. Hoewel de toepassing van IFRS 9 in principe verplicht is met ingang van 1 januari 2018, mogen verzekeraars hiermee wachten tot 1 januari 2021 of de eerdere ingangsdatum voor de verplichte toepassing van de nieuwe standaard voor verzekeringscontracten. Verzekeraars die aan de criteria voor uitstel voldoen en ervoor kiezen om er gebruik van te maken, moeten zich echter onverminderd houden aan de minimale informatieverschaffingsvereisten die gelden met ingang van het boekjaar 2018.

De kansen en risico's die gemoeid zijn met deze keuze en de reacties in de markt op de recente besluiten van de IASB worden besproken in een nieuw artikel in Viewpoint: IFRS 9 Financial Instruments – To implement in 2018 or to temporarily defer?.

Dit artikel bespreekt:

  1. De implicaties voor verzekeraars die de implementatie van IFRS 9 uitstellen, met name voor de toelichting van waarderingen tegen reële waarde.
  2. De voordelen en mogelijke consequenties van het implementeren van IFRS 9 met ingang van 1 januari 2018 (met of zonder toepassing van de overlay-benadering).

IFRS 9 zal significante implicaties hebben voor de financiële verslaggeving van verzekeraars. Verzekeraars zullen hoe dan ook, of zij nu kiezen voor uitstel of voor implementatie per 1 januari 2018, talrijke factoren in overweging moeten nemen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig