Populatiebekostiging: het wenkende perspectief? | KPMG | NL

Populatiebekostiging: het wenkende perspectief?

Populatiebekostiging: het wenkende perspectief?

Voor het eerst heeft één partij- de gemeente- zeggenschap over praktisch het volledige lokale sociale domein. Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Dit biedt kansen om de uitvoering ontschot en in samenhang op te pakken en dichtbij de burger te organiseren. De bekostigingsvorm waarmee de gemeente deze ondersteuning inkoopt speelt hierbij een belangrijke rol. De juiste financiële prikkels zorgen, naast andere sturingsinstrumenten, voor een stimulans van gewenst gedrag van aanbieders. Gemeenten zien populatiebekostiging als een wenkend perspectief om de gewenste beweging in het sociaal domein te kunnen maken.

1000

Manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

De rol van populatiebekostiging in het sociaal domein

Het toepassen van populatiebekostiging leidt tot meer ruimte voor maatwerk voor de burger, sturing en aandacht op resultaten in plaats van productie en vermindering van administratieve lasten bij zowel gemeente als aanbieder. Er zijn ook een aantal uitdagingen als je met populatiebekostiging aan de slag gaat:

 1. Afbakening van de populatie en definitie van de verantwoordelijkheid van contractpartij
 2. Budgetbepaling voor de populatie
 3. Sturen op resultaten en elkaar hierop scherp houden
 4. Vernieuwing vraagt om kijken met een nieuwe bril naar oude termen

KPMG Plexus onderzocht samen met bureau HHM de mogelijkheden van populatiebekostiging en ervaringen in de praktijk. De verkenning werd gedaan in opdracht van NDSD en mede mogelijk gemaakt door ministerie van Binnenlandse Zaken. Alle bevindingen staan gebundeld in bijgevoegde rapportage.

Waarom is populatiebekostiging het wenkend perspectief?

 1. Waarborging van kwaliteit door bekostiging (contractering) op afgesproken resultaten. 
 2. Prikkel voor passend gebruik. De aanbieder wordt gestimuleerd om geen onnodige ondersteuning in te zettenen om binnen budget te blijven, maar ook om niet te weinig ondersteuning in te zetten omdat de aanbieder de afspraken rondom te behalen resultaten moet nakomen.
 3. Ruimte voor integraliteit en innovatie van de ondersteuning: De aanbieder / professional heeft binnen populatiebekostiging zowel budgettaire als inhoudelijke handelingsvrijheid om de inhoud van de ondersteuning te ontwikkelen. Zo kunnen meer resultaten worden bereikt voor vergelijkbare of minder kosten.
 4. Verhoogde focus op preventie vanuit de prikkel om ondersteuning te voorkomen. Het loont om actief in te zetten op maatregelen die de vraag naar zorg en ondersteuning doen voorkomen.
 5. Bevordering van de eenvoud: vermindering administratieve lasten met focus op resultaat
  • Er is duidelijkheid vooraf over budget en set aan te behalen resultaten
  • Er is een focus op resultaten en uitnutting budget in plaats van productie(kenmerken)
  • Er is ruimte voor de professional om te doen wat nodig is, vanwege minder verantwoordingseisen op ‘wat’ er geleverd wordt

 

Waarom is populatiebekostiging het wenkend perspectief?

 1. Waarborging van kwaliteit door bekostiging (contractering) op afgesproken resultaten.
 2. Prikkel voor passend gebruik. De aanbieder wordt gestimuleerd om geen onnodige ondersteuning in te zettenen om binnen budget te blijven, maar ook om niet te weinig ondersteuning in te zetten omdat de aanbieder de afspraken rondom te behalen resultaten moet nakomen.
 3. Ruimte voor integraliteit en innovatie van de ondersteuning: De aanbieder / professional heeft binnen populatiebekostiging zowel budgettaire als inhoudelijke handelingsvrijheid om de inhoud van de ondersteuning te ontwikkelen. Zo kunnen meer resultaten worden bereikt voor vergelijkbare of minder kosten.
 4. Verhoogde focus op preventie vanuit de prikkel om ondersteuning te voorkomen. Het loont om actief in te zetten op maatregelen die de vraag naar zorg en ondersteuning doen voorkomen.
 5. Bevordering van de eenvoud: vermindering administratieve lasten met focus op resultaat
  • Er is duidelijkheid vooraf over budget en set aan te behalen resultaten
  • Er is een focus op resultaten en uitnutting budget in plaats van productie(kenmerken)
  • Er is ruimte voor de professional om te doen wat nodig is, vanwege minder verantwoordingseisen op ‘wat’ er geleverd wordt

Waarom is populatiebekostiging het wenkend perspectief?

 1. Waarborging van kwaliteit door bekostiging (contractering) op afgesproken resultaten.
 2. Prikkel voor passend gebruik. De aanbieder wordt gestimuleerd om geen onnodige ondersteuning in te zettenen om binnen budget te blijven, maar ook om niet te weinig ondersteuning in te zetten omdat de aanbieder de afspraken rondom te behalen resultaten moet nakomen.
 3. Ruimte voor integraliteit en innovatie van de ondersteuning: De aanbieder / professional heeft binnen populatiebekostiging zowel budgettaire als inhoudelijke handelingsvrijheid om de inhoud van de ondersteuning te ontwikkelen. Zo kunnen meer resultaten worden bereikt voor vergelijkbare of minder kosten.
 4. Verhoogde focus op preventie vanuit de prikkel om ondersteuning te voorkomen. Het loont om actief in te zetten op maatregelen die de vraag naar zorg en ondersteuning doen voorkomen.
 5. Bevordering van de eenvoud: vermindering administratieve lasten met focus op resultaat
  • Er is duidelijkheid vooraf over budget en set aan te behalen resultaten
  • Er is een focus op resultaten en uitnutting budget in plaats van productie(kenmerken)
  • Er is ruimte voor de professional om te doen wat nodig is, vanwege minder verantwoordingseisen op ‘wat’ er geleverd wordt

Waarom is populatiebekostiging het wenkend perspectief?

 1. Waarborging van kwaliteit door bekostiging (contractering) op afgesproken resultaten.
 2. Prikkel voor passend gebruik. De aanbieder wordt gestimuleerd om geen onnodige ondersteuning in te zettenen om binnen budget te blijven, maar ook om niet te weinig ondersteuning in te zetten omdat de aanbieder de afspraken rondom te behalen resultaten moet nakomen.
 3. Ruimte voor integraliteit en innovatie van de ondersteuning: De aanbieder / professional heeft binnen populatiebekostiging zowel budgettaire als inhoudelijke handelingsvrijheid om de inhoud van de ondersteuning te ontwikkelen. Zo kunnen meer resultaten worden bereikt voor vergelijkbare of minder kosten.
 4. Verhoogde focus op preventie vanuit de prikkel om ondersteuning te voorkomen. Het loont om actief in te zetten op maatregelen die de vraag naar zorg en ondersteuning doen voorkomen.
 5. Bevordering van de eenvoud: vermindering administratieve lasten met focus op resultaat
  • Er is duidelijkheid vooraf over budget en set aan te behalen resultaten
  • Er is een focus op resultaten en uitnutting budget in plaats van productie(kenmerken)
  • Er is ruimte voor de professional om te doen wat nodig is, vanwege minder verantwoordingseisen op ‘wat’ er geleverd wordt

Waarom is populatiebekostiging het wenkend perspectief?

 1. Waarborging van kwaliteit door bekostiging (contractering) op afgesproken resultaten.
 2. Prikkel voor passend gebruik. De aanbieder wordt gestimuleerd om geen onnodige ondersteuning in te zettenen om binnen budget te blijven, maar ook om niet te weinig ondersteuning in te zetten omdat de aanbieder de afspraken rondom te behalen resultaten moet nakomen.
 3. Ruimte voor integraliteit en innovatie van de ondersteuning: De aanbieder / professional heeft binnen populatiebekostiging zowel budgettaire als inhoudelijke handelingsvrijheid om de inhoud van de ondersteuning te ontwikkelen. Zo kunnen meer resultaten worden bereikt voor vergelijkbare of minder kosten.
 4. Verhoogde focus op preventie vanuit de prikkel om ondersteuning te voorkomen. Het loont om actief in te zetten op maatregelen die de vraag naar zorg en ondersteuning doen voorkomen.
 5. Bevordering van de eenvoud: vermindering administratieve lasten met focus op resultaat
  • Er is duidelijkheid vooraf over budget en set aan te behalen resultaten
  • Er is een focus op resultaten en uitnutting budget in plaats van productie(kenmerken)
  • Er is ruimte voor de professional om te doen wat nodig is, vanwege minder verantwoordingseisen op ‘wat’ er geleverd wordt

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig