The future health continuum of dementia |

Het toekomstig health continuum van dementie

Het toekomstig health continuum van dementie

De impact van innovatie op dementie in 2025.

1000

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

The future health continuum of dementia

Welke innovaties hebben op korte termijn (2025) impact op de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg voor dementie?

In Nederland ontwikkelt 1 op de 5 mensen dementie. Nu lijden 260.000 mensen aan deze ziekte. In 2040 stijgt dit naar meer dan een half miljoen. Dementie heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van het individu en de familie. Overbelasting van mantelzorgers en professionele zorg is een reëel probleem. Daarbij: nu al zijn de zorgkosten hoog, met zorg voor dementie als grootste post. Doen we niets aan de zorgkosten, dan geven we in 2040 de helft van ons inkomen uit aan zorg. 

Startups brengen innovatieve technologieën in de zorg voor ouderen met dementie, op een tastbare en kleinschalige wijze dichtbij de cliënt en de familie. Deze hebben de potentie om de kwaliteit van leven en zorg te verbeteren én om gezamenlijk kosten te reduceren. Is dit in de praktijk ook echt zo? En wat zijn de gevolgen voor het zorglandschap zoals we dat nu kennen? Dit rapport biedt u een overzicht van technologische ontwikkelingen, innovaties en startups en de impact daarvan op het ‘health continuum’ van dementie in 2025. Een health continuum is het integrale systeem van zorg en diensten waar een patient over de tijd mee te maken krijgt.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig