Revolutie in compliance |
close
Share with your friends

(R)evolutie in compliance

(R)evolutie in compliance

Complexe regelgeving vertalen naar een werkbare essentie. Met intelligente zelflerende technologie. Het is een prachtig toekomstperspectief waarin we op een heel andere manier invulling geven aan compliance. En het is dichterbij dan velen denken. Want als we in staat zijn om auto’s (semi-)autonoom door druk verkeer te laten gaan, waarom zouden we organisaties dan niet op een vergelijkbare wijze kunnen laten omgaan met een woud aan regels?

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Complex, omvangrijk en voortdurend in verandering

Die drie eigenschappen zijn van toepassing voor de wet- en regelgeving in vrijwel elke sector. Met name de financiële wereld heeft de afgelopen tien jaar veel over zich heen gekregen. Maar in essentie is de uitdaging in veel andere sectoren niet anders. Het bijbenen van wet- en regelgeving levert veel bestuurders de nodige hoofdbrekens op en kost veel resources. Allereerst is er de uitdaging om de samenhang tussen verschillende wetgevingsprojecten goed te bewaken; bovendien is het belangrijk om de eisen op een werkbare manier te vertalen naar de workflows van medewerkers. Compliance moet immers niet ‘bovenop’ de organisatie worden gelegd als een extra laag, want dat werkt vertragend en leidt mogelijk ook tot papieren tijgers en allerlei extra rapportages. In plaats daarvan moet navolging van wet- en regelgeving op een logische manier in de werkwijze zitten, zodat het een naadloos onderdeel vormt van de reguliere werkwijze.

Compliance by design

Men spreekt in dit verband wel van compliance by design, oftewel van systemen en werkwijzen die compliance ‘automatisch’ afdwingen. Dat is geen nieuwe uitdaging, al groeit de complexiteit van de wet- en regelgeving de laatste jaren wel steeds verder. Wat wel relatief nieuw is, is dat de middelen om met die complexiteit om te gaan ook steeds beter worden. Dat is onder meer te zien in de stroomversnelling in de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en deep learning. Software van AlphaGo wist de beste go speler ter wereld te verslaan; IBM’s Watson kan de taken van zowel een arts als een topkok aan en bewijst daarmee dat technologie veel meer kan dan routinematige handelingen; en de doorbraak van de zelfrijdende auto die op basis van algoritmen veilig door het verkeer gaat, is technisch gezien eigenlijk al kinderspel. 

Digital agents

Het is dan ook onvermijdelijk dat we een nieuwe fase van slimme robotisering ingaan in tal van maatschappelijke sectoren. Een fase waarin computers hun cognitieve kwaliteiten laten zien. Technisch gezien is het eigenlijk kinderspel voor digital agents om compliancetaken te vervullen – en daarmee een alternatief te vormen voor de inzet van menselijke materiedeskundigen. Compliance is immers in de basis niet meer dan een kwestie van het interpreteren van teksten en voorwaarden en het vertalen daarvan naar (beslissingen in) de eigen processen. Zelflerende algoritmen zijn waarschijnlijk beter en nauwkeuriger bij het vertalen van de regelgeving naar de praktijk dan mensen. Als het basiswerk wordt geautomatiseerd hebben de compliance professionals meer tijd voor de menselijke kant van compliance: het bewaken en sturen van de cultuur.

Stratenboek of zelfsturende auto

Er is een analogie met de manier waarop we een bestemming zoeken in het verkeer. Vroeger hadden we een stratenboek in het dashboardkastje. Vervolgens kregen we navigatiesoftware die ons maatwerk aanwijzingen gaf. De volgende fase is de zelfrijdende auto. Het tempo van deze ontwikkeling is – zoals vrijwel per definitie het geval is bij nieuwe technologie – niet zozeer afhankelijk van de techniek maar veel meer van het tempo waarmee mensen deze nieuwe technologie kunnen absorberen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we aan de vooravond staan van een nieuw tijdperk van compliance. Een tijdperk waarin wijzigingen in wet- en regelgeving worden ‘gevoerd’ aan digital agents die deze toepassen en zichzelf ook verbeteren doordat ze kijken naar hoe mensen afwegingen maken over compliance. Die digital agents spelen in op de drie genoemde eigenschappen van wetgeving: ze zorgen voor samenhang in de grote hoeveelheid eisen omdat ze materiedeskundigheid op meerdere terreinen combineren; ze kunnen goed met de complexiteit omgaan; en ze kunnen veranderingen in wetgeving haast realtime verwerken.

De professionals kunnen zich dan meer focussen op de zachte kant. Hoe maak je de cultuur compliance bewust? KPMG bouwt samen met partners aan kennis en technologie die deze wereld van de tekentafel naar de praktijk brengt.

 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig