Nieuwe boekhoudregels systeembanken |

Race tegen de klok tijdige implementatie nieuwe boekhoudregels systeembanken

Implementatie nieuwe boekhoudregels systeembanken

Vanaf boekjaar 2018 worden banken door nieuwe IFRS-boekhoudregels verplicht gesteld om voorzieningen te treffen voor verwachte verliezen.

Dick Korf

Partner KPMG Financial Services

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Race tegen de klok tijdige implementatie nieuwe boekhoudregels systeembanken

Vanaf boekjaar 2018 worden banken* door nieuwe IFRS-boekhoudregels verplicht gesteld om voorzieningen te treffen voor verwachte verliezen. Tot nu toe worden alleen voorzieningen gevormd voor bestaande verliezen. Banken dienen voor iedere lening een risicoschatting te maken van het –potentiele- verlies in de komende 12 maanden.

Het betreft zeer complexe materie. Die nog eens complexer wordt in de uitvoering doordat banken deze schatting dienen te maken voor de gehele portefeuille, dus ook voor lopende leningen die in het verleden zijn afgesloten. 

In het Financieele Dagblad zeg ik vandaag hierover dat deze nieuwe boekhoudregels (IFRS 9) een substantieel effect hebben op –met name- systeembanken. Omdat toekomstige verliezen naar voren worden gehaald. 

Vandaar dat afgelopen vrijdag de accountants, waaronder KPMG, wereldwijd de voorzitters van de Auditcommissies van de Global Systemically Important Financial Institutions (GSIFIS) per brief hebben opgeroepen om de invoering van IFRS 9 hoog op de toezicht agenda te plaatsen. Een dergelijke oproep is uniek.

 

Beschikbaarheid van data grootste horde invoering IFRS 9

De invoering van IFRS 9 bestaat uit diverse onderdelen, zoals de geheel nieuwe indeling en rubricering van balansposten. Maar het meest complex blijft de risicoschatting van verwachte verliezen op kredieten.

Belangrijke nieuwe informatie die nodig is om een goede risicoschatting te maken is de verlieskans bij het verstrekken van de lening (probability of default).

Voor de huidige kredietvoorzieningen (incurred loss) was deze informatie niet relevant. Voor het nieuwe model is dit één van de belangrijkste gegevens om überhaupt kredietvoorzieningen te kunnen bepalen.

Daarnaast dienen de banken in de gaten te houden of het kredietrisico gedurende de looptijd significant verslechterd. Als dat het geval is moeten zij de voorziening ophogen naar het verwachte verlies over de hele looptijd, dus niet slechts twaalf maanden.

 

Schaarse gespecialiseerde resources en verandermogelijkheden IT

Banken dienen al deze informatie voor alle lopende kredieten boven water te krijgen. De beschikbaarheid van de juiste data, gebrek aan gespecialiseerde resources en de beperkte verandermogelijkheden van IT zijn belangrijke knelpunten.

Bovenstaande knelpunten, en bijbehorende aanbevelingen voor de Auditcommissies, heeft KPMG uitgewerkt in de paper Implementing IFRS 9.

Dick Korf, partner KPMG Financial Services, lid van het KPMG Global IFRS Panel en actief betrokken bij IFRS 9 implementaties

* IFRS 9 is vanaf 2018 van toepassing voor alle ondernemingen die onder IFRS rapporteren. Naar verwachting zal de impact voor banken verreweg het grootst zijn.
 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig