Omdat het moet? Omdat het ertoe doet! | KPMG | NL

Omdat het moet? Omdat het ertoe doet!

Omdat het moet? Omdat het ertoe doet!

1000

Partner, Audit

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Omdat het moet? Omdat het ertoe doet!

Hoe woningcorporaties in een nieuwe realiteit hun doelen bereiken

Woningcorporaties zaten de afgelopen jaren in een zeer turbulente periode. Nu de turbulentie achter hen ligt, staan ze voor de uitdaging om in die nieuwe realiteit optimaal te presteren. Een realiteit waarin het werkgebied is afgebakend en het aantal randvoorwaarden – vanuit wet- en regelgeving – flink is gegroeid, terwijl de financiële kaders strikter zijn geworden.

KPMG ging in het voorjaar van 2016 het gesprek aan met een 15-tal bestuurders van woningcorporaties om hun visie te horen op de belangrijkste uitdagingen die deze nieuwe situatie met zich meebrengt op het gebied van besturing, beheersing, verantwoording en governance. Welke werkbare oplossingen hebben zij gevonden? En welke hobbels moeten nog worden genomen? In deze publicatie leest u een beknopte impressie van deze gesprekken.

Bestel deze publicatie via deze pagina.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig