Inzicht in uitgevraagde variabelen voor... | KPMG | NL

Inzicht in uitgevraagde variabelen voor kwaliteitsmetingen en handvatten voor verbetering

Inzicht in uitgevraagde variabelen voor...

Uitvragende instanties kunnen tot 19% minder variabelen uitvragen bij ziekenhuis voor kwaliteitsmetingen in de ziekenhuiszorg in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Plexus waarbij mogelijkheden tot verbetering van de uitvraag van kwaliteitsmetingen in kaart zijn gebracht.

1000

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Inzicht in uitgevraagde variabelen voor kwaliteitsmetingen en handvatten voor verbetering

Uitvragende instanties kunnen tot 19% minder variabelen uitvragen bij ziekenhuis voor kwaliteitsmetingen in de ziekenhuiszorg in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Plexus waarbij mogelijkheden tot verbetering van de uitvraag van kwaliteitsmetingen in kaart zijn gebracht.

Knelpunten bij kwaliteitsmetingen
Uit ons onderzoek blijkt dat partijen de administratieve lasten en kosten van de kwaliteitsmetingen voor ziekenhuizen en uitvragende instanties als knelpunt zien. Ons onderzoek laat zien dat verschillende instanties ongeveer drieduizend variabelen uitvragen aan ziekenhuizen voor het meten van kwaliteit. Slechts 4% van de variabelen meet ‘echte’ uitkomsten waarmee de effectiviteit van de behandeling bij verschillende ziekenhuizen kan worden vergeleken.

Verminderen van aantal variabelen
Onderzoek voor vijf aandoeningen toont dat het gebruik van bestaande databronnen het aantal uit te vragen variabelen met gemiddeld 19% kan verminderen. Het verminderen van dubbele uitvraag van variabelen door verschillende instanties kan het aantal variabelen beperkt verminderen (gemiddeld 3%).

De volledige analyse en aanvullende verbetermogelijkheden kunt u lezen in het rapport.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig