Evolving Investment Management Regulation | KPMG | NL

Ontwikkelingen in regelgeving rond vermogensbeheer

Evolving Investment Management Regulation

Hoe reageer je als vermogensbeheerder op verscherpt toezicht?

Het toezicht op de sector wordt steeds verder verscherpt.

De ontwikkelingen in de regelgeving rond vermogensbeheer leiden ertoe dat het toezicht op de sector steeds verder wordt verscherpt, waarbij de prioriteiten van toezichthouders overal ter wereld steeds meer samenvallen.

De vermogensbeheersector speelt een essentiële rol als financieringskanaal voor het aanjagen van economische groei en het stimuleren van sparen in vergrijzende landen. Maar terwijl de sector steeds verder groeit en aan belang wint, wordt het toezicht op de sector steeds strenger. Naast de aanhoudende kwesties rond het systeemrisico, wordt de sector nu ook uitgedaagd om de tarieven te verlagen en andere kosten die aan klanten in rekening worden gebracht te beteugelen. Langjarige afspraken tussen ondernemingen en tussenpersonen worden transparant gemaakt. De omvang van nieuwe regelgeving vormt een operationele uitdaging en vereist fundamentele veranderingen in de bedrijfsmodellen, en toezichthouders versturen een onophoudelijke stroom aan informatieverzoeken.

Tegelijkertijd groeit de vermogensmarkt. Er openen zich nieuwe kapitaalmarkten en er worden nieuwe fondspaspoorten en -producten geïntroduceerd. Overheden stimuleren hun burgers om te sparen voor hun oude dag en om er hun bestedingen van te betalen. Waarschijnlijk zullen vermogensfondsen de onderliggende investeringscomponenten vormen voor een groot deel van deze nieuwe business. Dit zal leiden tot een stijging van het door de sector beheerde vermogen en een steeds intensievere zoektocht naar investeerbare assets.

Ondernemingen zullen constructief moeten reageren op het strengere toezicht, een open en positieve dialoog moeten voeren met de toezichthouders, en bereid moeten zijn om misvattingen te weerspreken en recht te zetten en onbedoelde gevolgen te signaleren. Succesvolle ondernemingen handelen aantoonbaar in het belang van hun klanten en zullen zo dankzij een proactief beleid een groter aandeel in de groeiende vermogensmarkt veiligstellen.


Essentiële vragen voor CEO's:

  • Staan we open voor de uitdagingen rond ons bedrijfsmodel en onze activiteiten?
  • Voeren we een constructieve dialoog met de toezichthouders?
  • Is de cultuur in onze onderneming volledig gericht op de klant?
  • Beteugelen we de kosten en tarieven die aan de klant in rekening worden gebracht?
  • Zijn we op de hoogte van wat er in de pijplijn van de toezichthouders zit?
  • Signaleren we de nieuwe kansen die ontstaan als gevolg van de veranderingen in de regelgeving?

Neem contact met ons op