Analyse van instroom en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties in 2015

Analyse in/uitstroom bestuurders woningcorporaties 2015

In 2015 voerden we, mede op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties, een analyse uit op de in-en uitstroom van corporatie-bestuurders van 2010 tot en met 2014.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Analyse van instroom en uitstroom van bestuurders van woningcorporaties in 2015

Als vervolg daarop hebben we deze analyse ook uitgevoerd voor de bestuurswisselingen in 2015.

Het onderzoek richt zich, om praktische redenen, op de 105 grootste woningcorporaties. Dit zijn corporaties die ultimo 2015 7.000 of meer verhuureenheden bezitten.

We hebben openbare bronnen gebruikt om gegevens te verzamelen, zoals Aedesnet, LinkedIn, jaarverslagen en persberichten. Vanzelfsprekend hebben we dat gedaan met de grootste nauwkeurigheid, maar niet alles is 100% te achterhalen.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.