Wie doet het met wie |

Wie doet het met wie

Wie doet het met wie

Nieuwe allianties

Partner KPMG Health

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Highlights:

Fusie als dé strategische oplossing lijkt haar scherpte te verliezen. Dit blijkt uit ons jaarlijks onderzoek naar bestuurlijke samenwerking tussen ziekenhuizen. Het zoeken is naar nieuwe partners vooral ook buiten de klassieke zorgketen. Met aanbieders van medische technologie en bedrijven uit de wereld van farma en life science, it én grote spelers op de consumentenmarkt voor digitale lifestyle. Daarom is de blik van deze publicatie dit jaar verruimd. De impact van nieuwe allianties in Nederland is nog beperkt. Eén van de belangrijkste ‘next steps’ is het opschalen van innovatieve partnerships. De ervaring binnen deze sector is steeds meer universeel toepasbaar.

De volledige publicatie kunt u aanvragen per e-mail.

“Het beeld rijst op van een toekomst waarin de dominante rol van het ziekenhuis niet langer vanzelfsprekend is”
– Anna van Poucke

Acht conclusies

1. Het roer moet om. Ziekenhuizen in Nederland zullen van koers moeten gaan veranderen. Het zorglandschap blijft sterk in beweging. Dalende omzetten en hoge investeringskosten zorgen voor blijvende financiële druk, patiënten worden steeds kritischer, mondiger en veeleisender. De dominante positie van het ziekenhuis is niet langer vanzelfsprekend, en overleven kan alleen bij het inslaan van nieuwe paden. Met als meest belangrijke: het aangaan van nieuwe soorten allianties met partijen buiten de klassieke zorgketen en het aanscherpen van de samenwerkingen binnen de keten.

2. Regie vereist. Nieuwe allianties stuiten op obstakels in de inrichting van ons zorgstelsel. Regels voor mededinging moeten anders. De traditionele beleids- en toezichtsfocus op individuele instellingen in plaats van op samenwerkingsverbanden is achterhaald. Maar wie neemt de regie van een systeemvernieuwing? Zorgverzekeraars lijken dit niet aan te durven, en ook de politiek loopt zich nog niet warm. Maar iemand zal het moeten doen, misschien naar Scandinavisch voorbeeld.

3. Fusies zijn niet meer het antwoord. Vergeleken met onze vorige onderzoekperiode kwamen er dit keer duidelijk minder nieuwe ziekenhuisfusies bij. Fusie als dé strategische oplossing lijkt dus haar scherpte te verliezen. Maar tegelijk blijven de ‘hoofdbrekens’ van ziekenhuisbestuurders onverminderd talrijk en urgent. Aanpassingen in de infrastructuur, zoals concentratie van complexe zorg mét behoud van lokale kernvoorzieningen, blijven een uitdaging voor de naaste toekomst.

4. Innovatieve partnerships zijn nodig. Nu ziekenhuisfusies niet langer het panacee voor alle zorgen blijken, moeten nieuwe vormen van samenwerking uitkomst brengen. ‘Alles zelf doen’ wordt steeds minder een optie. Het zoeken is daarom naar nieuwe partners, vooral ook buiten de klassieke zorgketen: in medtech, farma, life science en ICT. Partners die niet alleen nieuwe kennis inbrengen, maar die deze kennis ook samen met ziekenhuizen verder willen ontwikkelen, op basis van gedeelde risico’s, kosten en opbrengsten.

5. Eerste voorlopers in Nederland. Ook bij ons zijn er intussen al inspirerende voorbeelden van nieuwe allianties, waarbij ziekenhuizen samen met partijen buiten de klassieke zorgketen de toekomst proactief vormgeven. Voorbeelden zijn de samenwerking tussen HagaZiekenhuis en Medtronic, in cardiologie. Het ‘ThuismeetService’-project van Slingeland Ziekenhuis, Sensire en FocusCura. En de innovatieaanpak van REshape Center als ‘vrijstaat’ binnen Radboudumc.

6. Het tempo moet omhoog. Tegelijk stellen we vast dat de samenwerkingsvoorkeur van Nederlandse ziekenhuizen nog steeds primair focust op de zorgsector zelf. Met weliswaar een verbreding naar andere partijen, zoals huisartsen(posten) en verpleeghuizen. Maar met prioriteit, blijkt uit onze enquête onder ziekenhuisbestuurders, voor samenwerking met collega-ziekenhuizen. De ontwikkeling richting nieuwe allianties gaat dus nog niet snel genoeg, en nog niet ver genoeg.

7. Polygamie wordt de norm. Welke nieuwe allianties precies passend zijn, hangt natuurlijk af van de positie die een ziekenhuis in het nieuwe zorgveld nastreeft. Maar een ziekenhuis dat toekomstbestendig wil zijn, moet in ieder geval een concrete samenwerkingsstrategie hebben op drie terreinen die wij in dit rapport signaleren en benoemen: intelligent insourcing, innovative development en integrated delivery.

8. Elf ‘next steps’ voor meer impact. Nu nog is de impact van nieuwe allianties op het Nederlandse zorgstelsel beperkt, maar hier komt hopelijk snel verandering in. We moeten vanuit de experimentfase naar de ‘scale-up’-fase. Ziekenhuizen moeten hierop in hun samenwerkingsagenda anticiperen, maar ook van andere partijen is actie vereist. Het slothoofdstuk van deze nieuwe aflevering van Wie doet het met wie benoemt elf concrete stappen.

 

“Het beeld rijst op van een toekomst waarin de
dominante rol van het ziekenhuis niet langer vanzelfsprekend is”

– Anna van Poucke

 

“Het beeld rijst op van een toekomst waarin de
dominante rol van het ziekenhuis niet langer vanzelfsprekend is”

– Anna van Poucke

 

“Het beeld rijst op van een toekomst waarin de
dominante rol van het ziekenhuis niet langer vanzelfsprekend is”

– Anna van Poucke

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig