Wet- en regelgeving ontwikkelt |

Wet- en regelgeving ontwikkelt

Wet- en regelgeving ontwikkelt

Wet- en regelgeving blijft zich ontwikkelen. Zowel de hoeveelheid als de complexiteit neemt toe. Organisaties hebben niet alleen adequate expertise nodig om de bijbehorende eisen in te regelen en daarmee compliance zeker te stellen, maar ook (verander)vermogen om optimaal in te spelen op de relevante kansen en bedreigingen. Wij werken naadloos samen met klanten om dat op de best denkbare manier te realiseren.

Director

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

De grootste valkuil bij het starten van een regulatory project? Direct van start gaan met het vertalen van de betreffende wet- en regelgeving naar aanpassingen in de organisatie (het operating model). Weliswaar schiet je dan snel uit de startblokken maar je loopt ook het risico de echte uitdaging te miskennen.

Waarom is het belangrijk om even tijd te nemen voordat u gaat rennen?

Ten eerste omdat het essentieel is te bepalen welke impact nieuwe wet- en regelgeving heeft op het business model alvorens de manier van werken op de schop te nemen. Met andere woorden: het senior management moet eerst weten wat de impact is van nieuwe wet- en regelgeving. Dat legt de basis voor een goede projectaanpak.

Ten tweede omdat het essentieel is dat er goed is nagedacht over zaken als project governance en communicatie. Een regulatory-project is immers pas succesvol als de medewerkers de veranderingen absorberen doordat ze (1) begrijpen wat er gebeurt, (2) ervaren hoe het senior management zich achter het project schaart en (3) integraal onderdeel uitmaken en eigenaar zijn van het veranderingsproces.

Ten derde is het essentieel om de samenhang der dingen goed op het netvlies te houden. In verschillende sectoren is het bijvoorbeeld een hele uitdaging om de dwarsverbanden tussen verschillende sets aan (complexe) wet- en regelgeving goed te benoemen. Ook toekomstige wet- en regelgeving speelt daarbij een rol. Door nadrukkelijk te sturen op die samenhang ontstaat de juiste combinatie van effectiviteit en efficiency.

Hoe kan KPMG u helpen die uitdaging met vertrouwen te lijf gaan?

Het sleutelbegrip is volgens ons verbinding. Want geen enkel probleem – in regulatory of in een ander domein – is in een hokje te stoppen. De oplossing vergt altijd naadloze afstemming. Afstemming tussen adviseur en klant en afstemming tussen interne betrokken afdelingen. Juist daarom doet KPMG in deze projecten geen enkel compromis waar het gaat om verbinding. Medewerkers van klant en KPMG zijn gewend schouder aan schouder samen te werken in projectteams waardoor KPMG professionals zich al gauw als een vis in het water voelen in de klantomgeving. Verder investeren we in kennisoverdracht en trainen we uw mensen zodat kennis beklijft binnen uw
organisatie. Integraal onderdeel daarbij is interne continuïteit en externe
transparantie door het opstellen van een “regulatory evidence package”. Deze laat “van links naar rechts” zien hoe de regelgeving zich vertaalt naar interpretaties, gemaakte aannames en keuzes, referentie naar policies en procedures, nieuw ingerichte en aangepaste controls, de werking van deze controls en ongoing compliance.

Beter in control zijn

Wat ons drijft is dat we samen met een klant ervoor zorgen dat deze beter incontrol is over de veranderingen die voortvloeien uit nieuwe wet- enregelgeving. U kunt er zonder meer op rekenen dat onze professionals vanuit dit perspectief werken. Zij weten dat niet alleen kennis, maar ook een goederelatie nodig is voor succes. Zij gaan the extra mile als dat nodig is. En we vieren pas succes als uw verwachtingen zijn waargemaakt of – liever nog – overtroffen. Als we samen met uw mensen ervoor hebben gezorgd dat u tijdig en adequaat voldoet aan nieuwe wet- en regelgeving, als uw medewerkers kennis hebben van de nieuwe wet- en regelgeving én als u beschikt over effectief opererende controls voor de toekomst.

Welke stappen kunt u verwachten als u KPMG inschakelt?

Het spreekt voor zich dat er sprake is van een maatwerk aanpak maar grofweg zijn daarin de verschillende stappen te onderscheiden. Dit schema geeft daar een overzicht van. 

Neemt u gerust contact met ons op om van gedachten te wisselen over wat voor u juiste aanpak is om nieuwe wet- en regelgeving tijdig en adequaat in uw organisatie in te richten.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig