Reflectie op toezicht

Reflectie op toezicht

Governance Code Cultuur

Gerelateerde content

Reflectie op toezicht

KPMG deed praktijkonderzoek naar de wijze waarop Raden van Toezicht (RvT) van 15 representatieve grotere instellingen in de cultuursector verantwoording afleggen over het door hen gehouden toezicht.  Specifiek beoordeelden we hoe daarbij rekening wordt houden met de bedoeling en de 9 principes en aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur (de Code).  Bij de voorbereiding van ons onderzoek en de interpretatie van de resultaten hebben we nauw samengewerkt met Cultuur+Ondernemen. Zij ontwikkelden de Code in 2014, in nauwe samenwerking met de cultuursector.

 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Nieuwe digitale platform van KPMG

KPMG International heeft een state of the art digitaal platform ontwikkeld dat uw digitale ervaring verbetert en het vinden van nieuwe en relevante content optimaliseert.

 
Lees meer