Forward Thinking | KPMG | NL

Forward Thinking

Forward Thinking

Elke verandering brengt kansen en bedreigingen met zich mee. Managementboeken staan vol met voorbeelden van ondernemingen die met slimme strategieën en krachtige innovaties de kansen omzetten in klinkende resultaten. Er zijn echter minstens evenveel bedrijven die niet tijdig inspelen op megatrends en de verandering pas omarmen als het al te laat is.

1000

Gerelateerde content

De uitdaging is in de kern heel eenvoudig: elke organisatie moet relevant blijven voor klanten. Die relevantie vertaalt zich dan in waarde en daarmee in (commercieel) succes. In de woorden van de Amerikaanse auteur Seth Godin: The question is not Will you succeed? but rather, Will you matter?

Wie nieuwsgierig is naar wat de toekomst brengt is beter in staat om die relevantie goed te waarborgen. Dat gaat niet vanzelf. Bijvoorbeeld omdat het succes van dit moment verblindend of soms zelfs verlammend werkt. Omdat inspelen op megatrends van morgen soms kannibaliseert op de huidige business. Of omdat mensen vast zitten in routines en soms moeten worden gedwongen buiten hun comfort zone te treden om daadwerkelijk te ervaren hoe ingrijpend hun sector gaat veranderen.

Juist in de huidige periode van grote verandering en technologische doorbraken is die nieuwsgierigheid geen luxe maar noodzaak. KPMG biedt organisaties de hulpmiddelen om te zoeken naar de relevantie van morgen (Forward Thinking). Onze aanpak baseert zich op het voortdurend exploreren van megatrends op vier terreinen en prikkelt ondernemers en managers om anders te kijken naar hun dagelijkse uitdagingen. Want de innovaties – en daarmee de kansen – liggen vaak op plaatsen waar je ze niet verwacht.

De vier terreinen zijn:

Demografie
De wereldbevolking groeit naar 9 miljard mensen. Daarbij komt ook dat er – met name in de westerse wereld – sprake is van een dubbele vergrijzing: de gemiddelde leeftijd van de bevolking loopt op en mensen worden als gevolg van onder meer innovaties in de zorg ook ouder. Daarnaast is er ook sprake van een voortgaande urbanisatie: nu al woont meer dan de helft van de bevolking in stedelijk gebied, en de verwachting is dat deze trend verder zal doorzetten.

Technologie
We groeien steeds verder naar een genetwerkte samenleving. De hoeveelheid data blijft exponentieel groeien. De rekencapaciteit van computers ook. Technologie speelt een steeds prominentere rol in de samenleving en wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid in alles wat we doen. Mens en technologie versmelten. Veel beroepen zullen verdwijnen onder invloed van artificiële intelligentie.

Milieu
Als gevolg van bevolkingsgroei en groeiende welvaart staat de leefomgeving onder druk. De daarmee gepaard gaande economische expansie creëert schaarste van grondstoffen en leidt ook tot de overgang naar meer duurzame vormen van energie. Klimaatverandering draagt bij aan een hogere frequentie van natuurrampen.

Waarden en ethiek
We gaan naar een wereld met radicale transparantie: er zijn geen geheimen meer en de opvattingen over privacy verschuiven. Veel burgers delen informatie die voorheen tot het privé domein werd gerekend. Ondernemingen hebben ook te maken met deze vergaande transparantie en moeten dan ook actief meedoen in het debat en daarmee bouwen aan merken die het vertrouwen verdienen. De nieuwste generatie medewerkers (de millennials) doet zijn intrede op de werkvloer en typeert zich door zeer directe feedback en openheid over verwachtingen.

Tot slot
Nieuwsgierigheid naar de impact van deze megatrends is geen luxe maar pure noodzaak. Wie structuur aanbrengt in het bevredigen van die nieuwsgierigheid, krijgt daarmee de handvatten voor het geëigende toekomstige businessmodel. Vanuit de relevantie voor de klant kan dan scherp worden gedefinieerd welke organisatie – met welke eigenschappen en competenties – geschikt is om die relevantie naar de klant te brengen. In veel gevallen zal dan blijken dat er verandering nodig is. Immers: If you keep on doing what you've always done, you'll keep on getting what you've always got. 

Contact
Richard Wagenmakers, partner
(020) 656 8243 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig