Masterclass Horizontaal Toezicht in de Zorg voor de MSZ |
close
Share with your friends

Masterclass Horizontaal Toezicht in de Zorg voor de MSZ

Een dagdeel masterclass Horizontaal Toezicht voor de MSZ

30-10-2018, 1.00 - 5.00, CET

KPMG Health organiseert op dinsdag 30 oktober 2018 een masterclass van een dagdeel over Horizontaal Toezicht in de MSZ-sector. Hiervoor is een programma opgesteld gebaseerd op praktijkervaringen van een groot aantal ziekenhuizen. In deze Masterclass geven wij een verdieping rondom de thema’s Risk Assessment, IT omgeving, Soft Controls en Assurance.

Programma
Scroll naar beneden voor het programma.

Locatie
KPMG Kantoor
Professor Doctor Dorgelolaan 30
5600 CG Eindhoven

Aanmelden
U kunt zich voor uiterlijk 23 oktober aanmelden voor deze bijeenkomst. Klik hier om u aan te melden.

Kosten
Deelnamekosten: € 599 incl. BTW.

PE-punten
Aan de masterclass zijn 4 PE-punten verbonden.

Contacten

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Programma

Werk toe naar een succesvolle implementatie van Horizontaal Toezicht

Risk Assessment
Hoe voert u het risk assessment uit, hoe classificeert u de risico’s, hoe bent u volledig? Op welke wijze bepaalt u de beheersmaatregelen en het aantal deelwaarnemingen? Hoe gaat u om met niet-werkende beheersmaatregelen? Welke worden gesteld aan de software leveranciers?

IT omgeving
Hoe organiseert u de General IT Controls en wat is minimaal nodig voor Horizontaal Toezicht? Welke elementen zijn vanuit de IT omgeving van belang voor Horizontaal Toezicht en hoe richt u de beheersmaatregelen hierop in? Hoe betrek application controls in Horizontaal Toezicht? 

Soft Controls
Wat is het belang van Soft Controls en cultuur? Hoe kunt u Soft Controls inzetten bij de implementatie van Horizontaal Toezicht en de opzet van het Control Framework? Hoe stelt het ziekenhuis gedragscodes en richtlijnen op rondom registratie en hoe zorgt u voor een succesvolle communicatie rondom Horizontaal Toezicht?

Assurance
Wat betekent de Assurance verklaring voor uw ziekenhuis? Hoe ziet het Assurance onderzoek eruit? Hoe werkt de Ketenassurance van software leverancier tot eind gebruiker? Wat zijn onze belangrijkste bevindingen en hoe weegt u die en wat doen zorgverzekeraars hiermee?

Programma
12.45 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 uur Voorstellen, kennismaken, leerdoelen
13.15 uur Kapstok Horizontaal Toezicht
13.30 uur Risk Assessment
14.15 uur It-omgeving
14.45 uur Pauze
15.15 uur Soft Controls
16.00 uur Assurance
16.45 uur Evaluatie, terugkoppeling leerdoelen
17.00 uur Afsluiting met aansluitend borrel
18.00 uur Einde programma

Meer informatie

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van de Wiel, (020) 656 7405 of per e-mail.