Discussiebijeenkomst Woningcorporaties |

Governance-inspecties ILT-AW: nuttig, noodzakelijk of nodeloos?

Governance Platform Woningcorporaties

25-04-2018, 4.00 - 6.30, CET

Op woensdag 25 april organiseert de branchegroep woningcorporaties van KPMG alweer het tweede Governance platform voor woningcorporaties. Met dit platform organiseren wij enkele malen per jaar bijeenkomsten voor bestuurders èn toezichthouders van woningcorporaties, waarbij tot de verbeelding sprekende governance-vraagstukken (uit de praktijk) tegen het licht worden gehouden.

Programma:
15.30-16.00        Ontvangst met koffie en thee
16.00-18.30        Inhoudelijk programma
18.30                 Borrel

In het eerste deel van de bijeenkomst wordt een aantal perspectieven gedeeld op de governance-inspectie in de corporatiesector. Vanuit KPMG geven we inzicht in de ‘rode draden’ van de governance-brieven zoals verstuurd in de laatste periode. Wat valt op en hoe staat het met de governance in de sector volgens deze brieven? Vervolgens wordt een vergelijking gemaakt met andere sectoren. Wat kunnen we leren van de wijze waarop De Nederlandse Bank (DNB) de goverenance-inspecties al geruime tijd uitvoert bij financiële dienstverleners, verzekeraars en pensioenfondsen? Onze KPMG-experts op het gebied van governance, Evelien Vlastuin en Sabine Swaak (KPMG), nemen u hierin mee. Theo Nieuwenhuizen en Dineke de Vries (AW-ILT) geven een toelichtingvanuit het perspectief van de AW-ILT.

In het tweede deel van de bijeenkomst vragen we bestuurders en commissarissen om hun ervaringen in te brengen. In een interactie met de AW-ILT, KPMG-experts, aangevuld met praktijkervaringen van advocaat en partner Eelkje van de Kuilen (AKD), komen we tot inzichten en antwoord op de vraag: wat is het nut en de noodzaak van de governance-inspectie en hoe kan de governance-inspectie zo effectief mogelijk worden ingezet? Met deze inzichten kunnen de aanwezigen hun voordeel doen. Na afloop van het inhoudelijke programma om 18.30 uur is er gelegenheid om na te praten en  te netwerken met een drankje en een hapje. 

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos en levert u twee permanente educatie (PE) punten op.

Locatie
Deze bijeenkomst wordt gehouden in het KPMG kantoor in Amstelveen.

Aanmelden
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen? U kunt zich aanmelden via deze pagina.

Contacten

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig