Controllersbijeenkomst |

Controllersbijeenkomst

Jaarlijkse controllersbijeenkomst voor controllers in de zorgsector

8 Februari 2018, 1:30PM - 6:00PM, CET

Donderdag 8 februari 2018 van 13.30 tot 18.00 uur vindt de jaarlijkse controllersbijeenkomst voor controllers in de zorg plaats in het KPMG kantoor te Amstelveen met dit jaar als thema 'Integraal Risicomanagement; Risicomanagement in een veranderende omgeving.'

Leert uw organisatie van fouten om de zorg continu te kunnen verbeteren? Risicomanagement vraagt om dagelijkse inspanning en persoonlijk leiderschap. Als professionaliteit in uw zorginstelling centraal staat, ontstaan kansen om regie te pakken op het inrichten van veilige zorg. Uw werk als controller zorgt voor betrouwbare informatie waarop risico’s beheerst kunnen worden. Meld u aan en laat u meenemen in de nieuwste inzichten en praktijkervaringen op het gebied van Integraal Risicomanagement. Raak geïnspireerd, krijg grip op risico’s en ga aan de slag!

Programma
Scroll naar beneden voor het programma.

Workshops
U kunt deelnemen aan een van de volgende vier workshops:

Workshop 1: Integraal risicomanagement
Stap in de rol van een verpleegkundige, arts of manager en ervaar de meerwaarde van integraal risicomanagement.

Stap in de schoenen van een verpleegkundige, arts, manager of bestuursvoorzitter en ervaar wat de meerwaarde is van integraal risicomanagement op basis van een nieuw besturingsconcept. Na een korte uitleg over onze bijzondere aanpak van integraal risicomanagement gaat u in groepen uiteen om met bestaande casuïstiek uit de praktijk aan de slag te gaan. Breng uw eigen ervaringen vooral in!

In deze workshop ervaart u wat de kracht is om risico’s beter te beheersen door anders te denken. Een gerichte focus op krachtige voorspellende en samenhangende signalen moet leiden tot minder administratieve lasten en het afschaffen van onnodige registraties. Professionaliteit komt centraal te staan door te leren en te verbeteren en te werken aan gedrag en cultuur. Niet de opgelegde regels komen in deze workshop centraal te staan maar wat het beste is voor patiëntenzorg.

Workshop 2: IT risk
Na deze workshop bent u op de hoogte van de IT-risicogebieden en de kenmerken en oorzaken daarvan. Herken de IT-risico’s voor uw organisatie en maak deze bespreekbaar.

IT-risico’s omvatten veel deelgebieden en hebben impact op veel processen in de organisatie. In deze workshop gaan we in op de inhoud, en geven we relevante praktijkvoorbeelden. Elke zorgaanbieder kent haar eigen (IT-)risicoprofiel. Zo hebben ziekenhuizen een ander profiel dan VVT instellingen. Hoge risico’s kunnen worden veroorzaakt door oude Legacy-systemen, grote IT-vernieuwingsprogramma’s, data-integriteit en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens. Na deze workshop bent u op de hoogte van de IT-risicogebieden en de kenmerken en oorzaken daarvan. Dit geeft handvatten om voor uw eigen organisatie de IT-risico’s te herkennen en bespreekbaar te maken.

Workshop 3: Treasury/credit risk
Hoe zorg je voor voldoende liquiditeit voor investeringen?

Een gezond banksaldo is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. Zorginstellingen kampen met een uitdaging op het gebied van liquiditeit beheer. Het op tijd innen van facturen wordt een steeds grotere uitdaging als gevolg van complexe wetgeving, terwijl de appetijt van banken voor het verstrekken van externe financiering beperkt is. Hoe kunnen zorginstellingen met deze uitdaging omgaan en zorgen voor voldoende liquiditeit om benodigde investeringen te kunnen doen?

Workshop 4: De techniek achter riskmonitoring en management
Een inkijkje in het proces achter riskmonitoring en welke instrumenten daarbij passen.

Risicomanagement is een belangrijk onderwerp in de gezondheidszorg en verdient de juiste aandacht. Niet alleen per kwartaal of aan het einde van het jaar, maar elke dag als onderdeel van de planning en control cyclus. We gaan in gesprek over hoe dit proces eruit ziet en welke stuurvariabelen en dashboards we het beste kunnen gebruiken.

Workshop 5: “Regelarm” en toch uw risico’s onder schot?
Voor de Care sector wordt momenteel een beweging in gezet naar een ‘regelarm’ regime. Dit kent z’n oorsprong in 2011, het jaar dat VWS met het Experiment Regelarme Instelling (ERAI) gestart. De toenmalige staatssecretaris sprak de hoop uit dat deze experimenten zouden bijdragen aan een andere kijk op zorg. Is het mogelijk om de kwaliteit van zorg anders te benaderen en meer rekening te houden met de behoefte van de cliënt? De roep om administratieve lastenverlichting is luider dan ooit en vertaald zich in meer regelruimte en meer steun op vertrouwen. Maar wat betekent dit voor de finance functie in het algemeen, en voor de controller in het bijzonder? Hoe kun je in een ‘regelarme’ setting toch in control blijven? Wij nemen u graag mee in de wereld van Regelarm in relatie tot interne beheersing.

Doelgroep
Controllers, financieel bestuurders, directeuren binnen de zorgsector.

Registratie
U kunt zich tot en met 31 januari 2018 aanmelden voor deze bijeenkomst.
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos en levert u 2,5 PE-punten op.

Klik hier om u aan te melden

Contacten

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Programma

Programma

13.30 uur    Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur    Welkomstwoord door Jochem Dijkstra, KPMG
14.15 uur    'Update externe verslaggeving' door Sytse Duiverman, KPMG
14.30 uur    'Risico gestuurd toezicht' door Melinda de Keijzer-Boland, IGJ
14.55 uur    'Risicomanagement: waar doen we het voor?' door Jeroen Geelhoed, KPMG
15.20 uur    Pauze
15.45 uur    Workshops
16.45 uur    Afsluiting met aansluitend borrel

Meer informatie

Informatie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, kunt u contact opnemen met:
Monique van de Wiel, (020) 656 7405 of per e-mail.