Seminar Regelarm |

Seminar Regelarm

Seminar voor bestuurders, (financieel) directeuren binnen de zorgsector

23 Januari 2018, 1:30PM - 6:00PM, CET

Regelarm werken
In 2011 is VWS met het Experiment Regelarme Instelling (ERAI) gestart. De toenmalige staatssecretaris sprak de hoop uit dat deze experimenten zouden bijdragen aan een andere kijk op zorg. Is het mogelijk om de kwaliteit van zorg anders te benaderen en meer rekening te houden met de behoefte van de cliënt? Hoe krijgt de cliënt meer zeggenschap in de beslissingen die betrokkenen in de zorgketen maken? En op welke manier kunnen zorgverleners meer ruimte krijgen in hun dagelijkse werkzaamheden, zodat maximaal aangesloten kan worden bij de behoefte van de cliënt? De roep om administratieve lastenverlichting is luider dan ooit en vertaalt zich in meer regelruimte en meer steun op vertrouwen. Wij nemen u graag mee in de wereld van Regelarm. Op dinsdag 23 januari 2018 organiseren wij het Seminar Regelarm van 14.00 tot 18.00 uur in het KPMG kantoor te Amstelveen.

Programma
Scroll naar beneden voor het programma.

Workshops
U kunt deelnemen aan één van de volgende 3 workshops:

Workshop 1: Beleid inkoop in relatie tot Regelarm: 
Vanuit het Zorgkantoor de doorkijk maken naar hoe zij de komende 2/3 jaar afspraken willen gaan maken met de aanbieders, mede in het licht van Regelarm.

Workshop 2: Dilemma’s en uitdagingen bij kanteling van de organisatie:
Welke dilemma’s en uitdagingen kom je als organisatie tegen bij de implementatie van Regelarm en hoe ga je hiermee als organisatie om.

Workshop 3: Hoe stuur je op gedrag:
In deze workshop wordt inzicht gegeven in de sturing op gedrag en de wijze van verantwoording afleggen.

Op de dag zelf kunt u bij de registratiebalie de keuze van uw workshop opgeven.

Doelgroep
Bestuurders, (financieel) directeuren binnen de gezondheidszorg, zorgverzekeraars, VWS, NZa

Registratie
U kunt zich tot en met 12 januari 2018 aanmelden voor deze bijeenkomst.
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos en levert u 3 PE-punten op.


Klik hier om u aan te melden.

Contacten

Neem contact met ons op

Programma

Programma

13.30 uur Ontvangst met koffie/thee
14.00 uur Welkomstwoord door Sikko Bruinsma, KPMG
14.10 uur Regelarm - Snappen of schrappen, bijdrage door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
14.25 uur Visie op Regelarm door Jeroen Kleinjan, Carint Reggeland
14.40 uur Visie op Regelarm door Paul van Gennip, 't Parkhuis
14.55 uur Terugkoppeling resultaten Quickscan Regelarm door Sikko Bruinsma, KPMG
15.25 uur Visie op Regelarm door Jan Megens, Zorgkantoor Menzis
15.40 uur Pauze
16.05 uur Workshops voor verdieping en interactie met de sprekers op thema’s beleid, kwaliteit en soft controls
16.50 uur Visie op Regelarm door Ruud Klarenbeek, bestuurder stichting JP van de Bent
17.05 uur Afsluiting met aansluitend borrel

 

Meer informatie

Informatie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst, kunt u contact opnemen met:

Monique van de Wiel, (020) 656 7405 of per e-mail.