Bijeenkomst voor uitvoeringsorganisaties |

Dinerbijeenkomst Digitalisering met smart tech solutions

Digitalisering staat al een aantal jaren ‘prominent’ op de agenda, zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector.

24 Januari 2018, 5:30PM - 9:30PM, CET

In onze adviespraktijk krijgen wij steeds vaker verzoeken hoe dit proces van digitalisering radicaal versneld kan worden. Enerzijds om daarmee de dienstverlening naar de burgers en ketenpartners te verbeteren,
passend bij het huidige tijdsbeeld. Anderzijds om de kosten van deze dienstverlening substantieel te verlagen. Ter illustratie; het recente rapport ‘Maak Waar’ van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid, onderschrijft deze noodzaak en bepleit een significante versnelling; van ‘Belangrijk, maar niet Urgent’, naar ‘Belangrijk én Urgent’. 

Een dergelijke versnelling gaat niet vanzelf en vraagt om radicale vernieuwingen en innovaties, die naast de technologie, ook de onderliggende processen, mensen en governance zullen moeten adresseren. Inzet van zogenaamde Smart Tech Solutions kan in onze visie de gewenste versnelling faciliteren. Tijdens deze dinerbijeenkomst lichten we één van meest impactvolle technologieën op dit moment er uit, namelijk Robotics ofwel Digital Labor.

Simon Sibma, algemeen directeur van het CJIB, deelt zijn visie en ervaringen op het gebied van digitalisering bij CJIB. Hij zal hierbij aandacht besteden aan de bestuurlijke context, de ontwikkelingen bij het CJIB, de dilemma’s en uitdagingen en de succesfactoren.

Joris Juttmann, partner KPMG, zal tijdens deze avond vanuit een praktijkvoorbeeld spreken over robotisering. De komende jaren staan in het teken staan van ongekende mogelijkheden op het gebied van digitalisering en het verder overbodig maken van handmatige activiteiten. Robotics Process Automation (RPA) heeft een grote impact op hoe (administratieve) taken worden uitgevoerd en heeft een ongekend potentieel op het gebied van verbeterde kwaliteit en efficiëntie.

Tijdens het diner is ruimte om aan tafel van gedachten te wisselen over de uitdagingen bij digitalisering en tussen de gangen worden korte inleidingen verzorgd door de genoemde sprekers om de discussie te voeden.

Enquête
Tevens houden wij een enquête over ‘Het belang van versnelling van de digitalisering voor uitvoeringsorganisaties’. Deze enquête zal ongeveer 5 minuten van uw tijd kosten. De uitkomsten van deze enquête zullen wij tijdens de dinerbijeenkomst presenteren. U kunt deze link gebruiken om naar de enquête te gaan.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst per e-mail.

Contacten

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Programma

Het programma voor deze avond

17.30-18.00 uur Inloop
18.00-21.15 uur Opening door Paul Dijcks 
Simon Sibma van het CJIB over zijn visie op en ervaring met digitalisering
Joris Juttman over robotisering
21.15  Afsluiting

    

    

                  

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen over deze bijeenkomst dan kunt u contact opnemen met Marjorie Rijkse, 070 3382187.