Een nieuwe bestuurder aan het werk | KPMG | NL

Governance platform woningcorporaties

Een nieuwe bestuurder aan het werk; succesfactoren en valkuilen bij een wisseling van de wacht.

11 Oktober 2017, 3:30PM - 6:30PM, CET

We zien dat bij veel corporaties recent een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden. Of dat er bestuurswisselingen aanstaande zijn. En soms vertrekt een bestuurder “gewoon”, omdat hij of zij een andere baan heeft. Of om andere redenen.

Zo’n bestuurswisseling is een belangrijk moment voor een corporatie. De organisatie, MT-leden, eventuele collega-bestuurders, medewerkers, stakeholders, de RvC én de nieuwe bestuurder: voor iedereen is het een moment waarop de panelen opnieuw gaan schuiven.

Hoe doe je dat, als RvC én als nieuwe bestuurder?

Welke ervaringen zijn daarover te delen en welke lessen zijn hieruit te trekken? Hoe zorg je dat je hier goed op voorbereid bent, óók als het je “plotseling” overkomt? Of mag het je nooit plotseling overkomen?

Deze bijeenkomst is, denken wij, interessant voor álle toezichthouders (die immers te allen tijde geconfronteerd kunnen worden met dit vraagstuk), bestuurders die de afgelopen 2 jaar gestart zijn, bestuurders die wel eens nadenken over een overstap, bestuurders die met andere bestuurders een bestuur vormen (hun collega kan immers vertrekken), bestuurders die nuttige tips hebben voor nieuwe bestuurders of tips voor RvT-leden én voor alle bestuurders die het onderwerp in algemene zin interessant vinden.

Deze bijeenkomst is voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties. U kunt door het bijwonen van deze bijeenkomst 2 PE-punten ontvangen. 

Locatie

KPMG Amstelveen

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via eikema.jan-wieger@kpmg.nl

Contacten

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Programma

15.30-16.00       Ontvangst met koffie en thee

16.00-18.30       Inhoudelijk programma (zie het tabje 'meer informatie')

18.30                 Borrel met netwerkmogelijkheden

Meer informatie

Programma
Voor prikkelende inleidingen hebben we Johan van Hoof (segmentleider KPMG Woningcorporaties) en Jetske Goudsmit (partner PublicSpirit, die veel werving en selectie van bestuurders en toezichthouders begeleidt) gevraagd om aan te geven wat in hun ogen de belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn bij de in- en uitstroom van bestuurders. Daarbij gaat Jetske in het bijzonder in op de vraag hoe RvC’s omgaan met het opvolgingsvraagstuk en welke bijzonderheden ze daarin meemaakt.

Vervolgens laten we een aantal ervaringsdeskundigen aan het woord om hun ervaringen met ons te delen. Dat zijn:
- Harry Platte, sinds 1 mei jl. bestuurder van Parteon (Wormerveer), daarvoor regiodirecteur bij Ymere
- Trudy Prins, toezichthouder bij onder meer de corporaties SSW De Bilt en Rentree Wonen (Deventer) en bij aantal organisaties in de zorg, in het dagelijks leven voorzitter Raad van Bestuur De Rijnhoven (zorgorganisatie in Utrecht).
- Cees Tip, sinds 1 januari jl. bestuurder van Intermaris (Hoorn), daarvoor directeur Stedelijke Ontwikelling bij gemeente Zaanstad

Tijdens de bijeenkomst zal de dagvoorzitter, Jan Joost Wobben (KPMG), ervoor zorgen dat er ruimte is voor veel interactie met alle deelnemers om zo samen tot de belangrijkste inzichten te komen.

PE-punten en kosten
Met de deelname aan deze bijeenkomst kunt u twee permanente educatie (PE) punten behalen, KPMG verzorgt de registratie daarvan.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.