FS Banking Conference | KPMG | NL

FS Banking Conference

Vandaag nog even wat bankzaken doen, maar wat in 2030?

10 Oktober 2017, 1:00PM - 6:00PM, CET

Op dinsdag 10 oktober 2017 vindt de FS Banking Conference plaats in KPMG Langerhuize te Amstelveen. Bestuurders of top managers binnen de Finance of Risk functie van banken komen bijeen om de discussie aan te gaan over de veranderingen in de bankensector. Het thema is dan ook: 'Vandaag nog even wat bankzaken doen maar wat in 2030?'. Jort Kelder zal als dagvoorzitter optreden.

Programma
Scroll naar beneden voor het programma.


Aanmelden
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via dit formulier.

Rondetafelsessies
U kunt twee van onderstaande rondetafelsessies bijwonen:

Fintech startups matching platform
Het vinden van kwalitatief goede FinTechs om mee samen te werken, is voor veel organisaties cruciaal maar ook uitdagend. Tijdens deze rondetafelsessie gaan we in op een goede methode om de juiste FinTechs te selecteren voor samenwerking.

Digital Financial Institution
Digitalisering krijgt een steeds essentiëlere rol binnen banken. Tijdens deze rondetafelsessie zullen we ingaan op de wijze waarop digitalisering vorm kan worden gegeven en wat nodig is om dit ook succesvol te implementeren.

Customer Journey and online experience
Customer journey analytics wordt steeds meer gangbaar, maar hoe creëer je nu inzichten uit de diverse databronnen en kom je tot het identificeren van daadwerkelijke verbetering en/of kostenbesparingen? Dit komt tijdens de rondetafelsessie aan de orde.

Payment Service Directive 2
De nieuwe richtlijn voor het betalingsverkeer, PSD2, beoogt innovatie te stimuleren, consumentenrechten te versterken en de veiligheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer te verhogen. Er ontstaat een situatie waarin er partijen zijn die verdienen aan nieuwe PSD2 diensten en partijen die onzichtbaar worden, wel kosten hebben maar er nauwelijks inkomsten tegenover zien staan. Tijdens de rondetafelsessie bediscussiëren we de implicaties van PSD2 op financiële diensten.

Blockchain in banking
Het World Economic Forum en zelfs de DNB stellen dat blockchain technologie veelbelovend en mogelijk transformatief voor de financiële sector zou kunnen zijn. In onze blockchainsessie wordt ingegaan op de 10 “must knows” over blockchain en worden feit en fictie onderscheiden in deze snel ontwikkelende nieuwe wereld.

General Data Protection Regulation / Cyber security
In deze rondetafelsessie worden de belangrijkste aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) besproken, inclusief de manier waarop financiële instellingen zich op deze wetgeving moeten voorbereiden en do’s en don’ts omtrent de implementatie van de AVG.

Stress testing
In het voorjaar van 2018 moeten de grote Europese banken opnieuw een EBA stress test uitvoeren. De belangrijkste uitdagingen: hoe zorgen banken voor een gedragen en zorgvuldig proces met voldoende checks op data kwaliteit en zorgen banken ervoor dat zij op tijd zijn met het integreren van de IFRS 9 methodologie in de stress test modellen.

Know Your Client, Customer Due Diligence complance risk
Tijdens deze rondetafelsessie worden de laatste ontwikkelingen besproken ten aanzien van de twee kernverplichtingen van de Wwft, te weten de verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid. Hierbij is er aandacht voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn en de recente guidance van de DNB over transactiemonitoring bij banken.

Big data analytics
Wat zijn de trends rondom nieuwe operating en organisatie modellen zoals "Analytics as a Service" voor Big Data en hoe kunnen deze ontwikkelingen worden uitgenut om innovatie te versnellen? U zult het weten na het bijwonen van deze rondetafelsessie.

Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II)
Met nog 3 maanden te gaan, zijn er voor implementatie van MiFID II nog veel vragen: Hoe gaan brokers reageren op het verzoek ‘research’ te scheiden van ‘transacties’, welke kosten gaan zij hiervoor in rekening brengen? Hoe gaan product manufacturers en distributeurs met elkaar samenwerken en wat is de impact van de handelsverplichting op de liquiditeit en prijs van de producten in scope? Veel onzekerheid en weinig tijd; in deze rondetafelsessie hoort u de ‘do’s en ‘dont’s.

IFRS 9
In deze rondetafelsessie wordt kort stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen die IFRS 9 teweeg brengt en de belangrijkere implementatie uitdagingen voor de bancaire sector.

Finance Transformation
Het vermogen binnen de financiële kolom om goede data te kunnen omzetten in tijdige en relevante informatie en inzichten voor sturing en verantwoording wordt steeds belangrijker. In de zoektocht naar structurele oplossingen en korte termijn resultaten kan Finance Transformation de juiste balans creëren tussen visie en pragmatiek. Wat zijn de benodigde veranderingen binnen de financiële functie en hoe kunnen die het beste worden gerealiseerd?

Contacten

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig

Programma

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Welkom en introductie door Albert Röell, Voorzitter RvB KPMG
14.00 uur Koos Timmermans, CFO en lid van de raad van bestuur ING
14.30 uur Rondetafelsessie 1
15.15 uur Rondetafelsessie 2
16.00 uur Pauze
16.15 uur Joop Wijn, lid RVB Adyen en voormalig lid RvB ABN AMRO
16.45 uur Paneldiscussie
17.15 uur Afsluiting met aansluitend borrel

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van de Wiel, (020) 656 7405 of per e-mail.