Leertraject IT voor commissarissen | KPMG | NL

Leertraject IT voor commissarissen

Het doel is om in korte tijd de benodigde basiskennis op te doen zodat u in staat bent effectief toezicht te houden op IT.

25 September 2017, 3:00PM - 7:00PM, CET

Een vijfdaags programma om effectief toezicht te houden op IT

De gevolgen van niet-functionerende IT – bijvoorbeeld door onvoldoende beveiliging – kan leiden tot discontinuïteit van een organisatie en hoge IT-kosten. Het is de taak van het management om de kansen van IT te benutten, de risico’s van IT te beheersen en daarnaastde kosten van IT te bewaken.

De taak van de Raad van Commissarissen (RvC) is om hierop toezicht te houden, specifieke investeringen goed te keuren en de Raadvan Bestuur (RvB) bij te staan met advies.

Een goede basiskennis houdt in dat de commissaris:

  • de hoofdlijnen van de voor de RvC belangrijkste IT-onderwerpen conceptueel goed begrijpt;
  • goed inzicht heeft in de risico’s behorende bij het desbetreffende onderwerp
  • weet wat de meest gangbare aanpak is om deze risico’s te mitigeren, de bij dit onderwerp passende vragen kan stellen en de antwoorden hierop op hoofdlijnen kan beoordelen.

Dit IT-leertraject voor commissarissen is opgezet met als doel om in beperkte tijd de benodigde basiskennis op te doen zodat u in staat bent effectief toezicht te houden op IT.

Kijk voor meer informatie op: https://raad.kpmg.nl/events/leertraject-voor-commissarissen/

Locatie:            KPMG, Amstelveen
Doelgroep:       RvC- en RvT-leden
Kosten:            Het vijfdaagse leertraject kost EUR 1.500 (excl. btw).*
PE-punten:       Dit leertraject levert u 15 PE-punten op.
Startdatum:      25 september 2017

*De onafhankelijkheidsregels staan niet toe dat een accountantsorganisatie voor een organisatie van openbaar belang (OOB) of daaraan gelieerde entiteiten, naast de wettelijke controle, andere diensten dan controlediensten verricht. Dit verbod geldt ook voor het verzorgen van training voor personen die zijn verbonden aan de OOB of daaraan gelieerde entiteiten, tenzij de deelname op persoonlijke titel plaatsvindt en de kosten voor de training niet worde gedeclareerd bij de OOB of daaraan gelieerde entiteiten.

Aanmelden
U kunt zich per e-mail aanmelden via: raad@kpmg.nl, onder vermelding van ‘Leertraject IT voor commissarissen’.

Contacten

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig