Stichting Kunstcollectie KPMG |

Stichting Kunstcollectie KPMG

Stichting Kunstcollectie KPMG

In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in de Stichting Kunstcollectie KPMG.

In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in de Stichting Kunstcollectie.

In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in de Stichting Kunstcollectie KPMG. Primair beogen wij om met onze kunstcollectie een creatieve, stimulerende en prettige werkomgeving te creëren.

Stichting Kunstcollectie KPMG

In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in de Stichting Kunstcollectie KPMG. De Stichting Kunstcollectie KPMG heeft als doel: een creatieve, stimulerende en prettige werkomgeving creëren voor de medewerkers van KPMG. En daarnaast een (bescheiden) maatschappelijke bijdrage leveren aan (jonge) kunstenaars en de culturele sector. Juist om die reden bestaat onze voorkeur eruit om werken aan te kopen van jonge kunstenaars die we kunnen blijven volgen in hun ontwikkeling. Het is niet onze intentie om een ‘museale collectie’ te verzamelen; daar dient een museum voor. Tegelijkertijd vormt de kunst een communicatiemiddel door niet alleen kunstwerken in de openbare ruimtes van de KPMG-kantoren op te hangen, maar ook door het in bruikleen geven van onze collectie.

De belangrijkste uitgangspunten voor het aankopen van kunst zijn: hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met Nederland hebben. Het werk moet passen bij de kernwaarden van KPMG: kleurrijk (diversiteit), professioneel, gedreven en mensgericht. Kwaliteit van werk, in relatie tot onze criteria, is leidend. Ook verschillende kunstvormen behoren in de collectie zoals fotografie, grafiek, olieverf, videokunst etc.

Onze collectie omvat 400 werken, getoond in alle KPMG-kantoren. In Amstelveen wordt extra kunst gehuurd voor de werkvloeren. Uiteraard beoordelen wij de huurkunst in relatie tot onze eigen collectie.

De stichting ontvangt jaarlijks een gift van KPMG Staffing & Facility Services B.V.

Onderstaand algemene gegevens van de stichting.

Naam
Stichting Kunstcollectie KPMG

Fiscaal nummer
805961343 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van deze Stichting bestaat uit: Liane den Besten (voorzitter), Raymon Keijzer (penningmeester) en Paul Hulshof. Daarnaast is Frits Bergsma extern bestuurslid.

Doel
Uit statuten artikel 2: "De stichting heeft ten doel: het uitbreiden, in stand houden en in eigendom verkrijgen van de kunstcollectie van KPMG Holding N.V. of een aan KPMG Holding N.V. gelieerde vennootschap. Het verlenen van financiële steun aan derden voor de verwezenlijking van de doelen als hiervoor omschreven en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn." 

Beloningsbeleid
Uit statuten artikel 5.4: "De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning. Kosten worden aan bestuurders vergoed." 

Verslag activiteiten
Een verslag van de activiteiten kunt u lezen in het bestuursverslag 2015-2016.

Jaarverslag
Het jaarverslag van boekjaar 2015-2016 kunt u hier downloaden

Contact
KPMG Stichting Kunstcollectie KPMG, Laan van Langerhuize 1 te Amstelveen, (020) 656 7806 of per e-mail.

 

Onderstaand enkele stukken uit onze collectie.
Boven elk kunstwerk staan gegevens over de kunstenaar, titel, jaar, techniek en afmetingen in cm.

Nazif Topçuoğlu, Interview, 2007, fotografie, 174 x 113 cm

Marleen Sleeuwits, Interior no. 31, 2011, fotografie, 122 x 150 cm

Gerard Prent, Mus, 1998, olieverf op doek, 200 x 200 cm

Sanne Rous, Dark Room, 2009, olieverf en acrylverf op doek, 160 x 180 cm

David Pedraza Almazan, Eucarista, 2010, olieverf op doek, 150 x 220 cm

Barbara Polderman, Staand meisje, 2007, gemegde techniek, 180 x 50 x 50 cm

Eelco Brand, L movie, 2011, video

Johannes Schwartz, Van Gogh, 2002, Foto op aluminium, 111 x 140 cm

Levi van Veluw, Origin of the beginning 3.2, 2011 Fotografie op aluminium, 210 x 105 cm

Patrick Bergsma, Tegeltableau, 2007, acrylverf op verschillende materialen, 640 x 160 cm