Gints Slola | KPMG | LV

Gints Sloka

Projektu vadītājs, Korporatīvās finanses

KPMG Baltics SIA

Gints Sloka ir projektu vadītājs KPMG Korporatīvo Finanšu praksē Latvijā un sniedz dažādu veidu uzņēmumu iegādes un apvienošanas (M&A) konsultāciju pakalpojumus, tai skaitā tādās jomās kā uzņēmumu apvienošana un pārņemšana un ieguldījumu pārdošana, kā arī citos stratēģiskos un finanšu jautājumos. Gints ir vadījis vairākus M&A projektus Baltijā, ieskaitot vērienīgo darījumu, kura ietvaros BTA Baltic Insurance Company tika pārdota Vienna Insurance Group, konsultācijas par grūtībās nonākušo īpašumu pārvaldes sabiedrības Reverta pārdošanas stratēģijas izstrādi, un citus konsultāciju projektus. Nesen īstenoto un vēl notiekošo M&A projektu starpā ir minami projekti, kas veikti pārtikas un dzērienu, finanšu pakalpojumu, loģistikas un enerģētikas nozarēs. Gints ir aktīvs KPMG Globālo Patērētāju Tirgus M&A grupas biedrs, kas apvieno KPMG globālo M&A ekspertus attiecīgajā nozarē un nodrošina ātru zināšanu un ideju apmaiņu profesionāļu starpā. Papildus M&A darījumu vadīšanai Gints vada uzņēmumu, finanšu līdzekļu, prečzīmju un intelektuālā īpašuma vērtēšanas projektus. Gints ir kaislīgs ģimenes uzņēmējdarbības kultūras veicinātājs Latvijā un ir aktīvi iesaistīts ģimenes uzņēmumu segmenta problēmu risināšanā, kā piemēru minot pēctecības plānošanu.

Specializācijas jomas

Atjaunojamā enerģija Finanšu pakalpojumi Pārtika, dzērieni un patēriņa preces Transports un loģistika

Izglītība un kvalifikācijas

  • MBA, ar specializāciju finansēs, Maiami Universitāte

  • Bakalaura grāds Starptautiskajā biznesā, Igaunijas Starptautiskā Universitāte Konkordija

Sazinieties ar mani

Publikācijas
Ielādēt vairāk
Savienojumi
Ielādēt vairāk