Darbinieku personas datu apstrādes... | KPMG | LV
close
Share with your friends

Darbinieku personas datu apstrādes regulējums šobrīd un tajā gaidāmās izmaiņas

Darbinieku personas datu apstrādes regulējums šobrīd un tajā gaidāmās izmaiņas

18 Oktobris 2016, 9:00AM - 3:00PM, EET Riga, Latvija

Reģistrēties semināram

Semināra mērķis:
Veicināt izpratni par esošo darbinieku personas datu aizsardzības regulējumu, par tajā gaidāmajām izmaiņām un par sagatavošanos jaunās ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai, tādējādi nodrošinot iespēju izvairīties no lieliem zaudējumiem nākotnē.

Mērķauditorija: Seminārs būs noderīgs finanšu direktoriem, juridiskās daļas, personāla daļas vadītājiem, speciālistiem un ikvienam, kurš savā darbā saskaras ar informācijas par darbiniekiem izmantošanu

Semināra saturs

1. Pārskats par šobrīd spēkā esošo darbinieku personas datu apstrādes regulējumu

2. Pārskats par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviestajām galvenajām izmaiņām

3. Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviestās izmaiņas esošajā regulējumā attiecībā uz darbinieku personas datu apstrādi dažādos darba tiesisko attiecību posmos un jomās, tai skaitā:

- Apstrāde darbinieku atlasei 

- Apstrāde darba tiesisko attiecību nodibināšanas, pastāvēšanas un izbeigšana posmā 

- Apstrāde darbinieku uzraudzības mērķiem, tai skaitā e-pasta, interneta lietošanas kontrole, videonovērošana 

- Darbinieku fotogrāfiju, informācijas par sodāmību, veselības datu un citu sensitīvo personas datu apstrāde  

- Darbinieku personas datu nodošana ārpus ES, EEZ  

- Darbinieku personas datu nodošana citām juridiskām personām 

- Darba līgumos, iekšējos noteikumos un citos dokumentos veicamās izmaiņas  

- Darbinieku kā datu subjektu tiesības 

- Darbinieku datu un apstrādes drošība (būtiskākie tehniskie un organizatoriskie aizsardzības pasākumi) 

- Darbinieku pienākumi attiecībā uz citu darbinieku personas datu aizsardzību

4. Sagatavošanās process Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai

5. Atbildes uz iepriekš nosūtītajiem un klātienē uzdotajiem jautājumiem

Kontaktpersonas

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt

Dienas kārtība

9.00-10.50 – Pirmā daļa
10.55 – 11.10 – Kafijas pauze
11.10 – 12.40 – Otrā daļa
12.40-13.30 – Pusdienu pauze
13.30 – 15.00 – Trešā daļa

Runātāji Vadlīnijas

Semināra cena

80 EUR + PVN (cenā iekļauti semināra materiāli, ūdens/tēja/kafija, uzkodas)

Papildus informācija

Jautājumus, lūdzu sūtīt elektroniski līdz 2016. gada 14. oktobrim uz e-pasta adresi: spetersone@kpmglegal.lv ar norādi “Jautājums”.

 

Jautājumus varēs uzdot arī semināra laikā.Ja piedāvātais datums Jums nav piemērots, bet semināru vēlaties apmeklēt, lūdzu informējiet sūtot e-pastu uz: spetersone@kpmglegal.lv

Lūdzam pieteikties līdz 2016. gada 13. oktobrim.