Jaunais-Gada-parskatu-un-konsolideto-parskatu-likums | KPMG | LV

Jaunais Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums un MK noteikumi Nr. 775.

Jaunais Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums un MK noteikumi Nr. 775.

23 Augusts 2016, 9:00AM - 4:00PM, EET Riga, Latvija

Pārskati par 2015. gadu jau nodoti un laiks savlaicīgi padomāt – kā Jūsu uzņēmuma finanšu pārskatus par 2016. gadu ietekmēs jaunais likums.

Kontaktpersonas

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt

Dienas kārtība

• Vai finanšu pārskati būtiski mainīsies?

• Kādi ir svarīgākie jaunievedumi likumā un noteikumos?

• Kas jāņem vērā saistībā ar pārskatu iesniegšanu?

• Kādas ir būtiskākās atšķirības no Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem?

• Kuri uzņēmumi revīzijas vietā varēs izvēlēties pārbaudi un ar ko tās atšķiras?

• Jautājumi un atbildes.

Runātāji Vadlīnijas

Lūdzam pieteikties līdz 6. maijam.
 
Semināra dalības maksa: 130 EUR (+ PVN 21%)
 
Ja dalībnieks kāda iemesla dēļ nepiedalās seminārā un savu dalību atsaka vismaz divas darba dienas pirms semināra sākuma, tad KPMG Baltics SIA atmaksā 50% no iemaksātās naudas. Nauda netiek atmaksāta, ja dalībnieks seminārā neierodas un par neierašanos nav paziņojis vismaz 2 darba dienas pirms semināra.