PVN piemērošana izmaksu pārdalei grupā | KPMG | LV