Laiks sākt gatavoties jaunās datu regulas ievērošanai | KPMG | LV