Frontiers in Finance | KPMG | LV
close
Share with your friends

Frontiers in Finance

Jaunas iespējas

Šajā Frontiers in Finance izdevumā ir stāstīts par to, ar kādiem izaicinājumiem saskaras finanšu pakalpojumu nozare visā pasaulē.

Partneris, Revīzijas pakalpojumi

KPMG Latvijā

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

frontiers lamps

Šajā Frontiers in Finance izdevumā ir stāstīts par to, ar kādiem izaicinājumiem saskaras finanšu pakalpojumu nozare visā pasaulē. Nozares līderu uzdevums šodien ir noteikt jaunus veidus, kā sekmēt talantīgu darbinieku izaugsmi, veicināt skaidrību un uzlabot vidi, kurā gūt panākumus. Jo īpaši būtu jārisina digitālās adopcijas un digitalizācijas jautājums un drosmīgi jāstājas pretī izaicinājumam, ko rada izmaiņu ieviešana vairākās dimensijās vienlaicīgi.


Tomēr strauji mainīgā pasaulē rodas dažādas jaunas iespējas atrast novatoriskus veidus, kā izpildīt jaunas klientu prasības un labāk un ātrāk par konkurentiem pielāgoties notiekošajam, lai labāk izpildītu klientu esošās prasības.

© 2018 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt