es-revizijas-reforma | KPMG | LV
close
Share with your friends

ES Revīzijas reforma - ko tas nozīmē?

ES Revīzijas reforma - ko tas nozīmē?

2014. gada aprīlī pieņemtie ES tiesību akti dalībvalstu revīzijas tirgus reformai.

Saistītais saturs

Revīzijas reforma

Kas ir Eiropas Savienības revīzijas reforma?

ES revīzijas reforma

Uzzini vairāk par KPMG Baltics SIA sniegtajiem revīzijas pakalpojumiem.

© 2018 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt