Vadība | KPMG | LV

Vadība

Vadība

Starptautiskā līmenī par KPMG darījumiem atbild vairākas iestādes.

Starptautiskā līmenī par KPMG darījumiem atbild vairākas iestādes.

KPMG prakses Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā darbojas vienas vadības komandas virsvadībā, un tas ļauj mums sniegt pakalpojumus klientiem, visās četrās valstīs izmantojot atbilstošas zināšanas par nozarēm, tehniskas un valodu zināšanas, kā arī zināšanas par vietējo kultūru. Mūsu prakses Tallinā, Tartu, Rīgā, Viļņā, Klaipēdā un Minskā attīstās pārliecinoši un stabili. KPMG Baltijas valstīs un Baltkrievijā nodarbina aptuveni 400 profesionāļus. 

KPMG Latvijā darbojas kopš 1994. gada. Pašlaik KPMG Latvijas birojā strādā aptuveni 100 konsultanti un revidenti. Firmas stratēģijas noteikšana un tās īstenošanas pārraudzība ir valdes atbildība.

Armine Movsisjana, Zvērināta revidente
Vadošā partnere, Revīzijas un konsultāciju pakalpojumi

Ondrej Fikrle
Partneris, FCCA, Revīzijas pakalpojumi

Steve Austwick
Partneris, Nodokļu pakalpojumu vadītājs

  • United Kingdom

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt