Pārskats | KPMG | LV
close
Share with your friends

Pārskats

Pārskats

KPMG sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus.

KPMG sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus.

KPMG Latvijā

KPMG ir viens no lielākajiem globāliem profesionālu firmu tīkliem, kas sniedz revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus. Pirmais KPMG birojs Baltijas valstīs tika atvērts Igaunijā 1992. gadā, tad 1994. gadā – Lietuvā un Latvijā. KPMG dalībfirmas Baltijā pieder pie KPMG Centrālās un Austrumeiropas reģiona. Kopš darbības sākšanas šajā reģionā katra no mūsu praksēm ir demonstrējusi spēju būt vienam no vadošajiem ekspertiem tirgū un sekot tirgū notiekošajam, lai sniegtu klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus. 

KPMG pasaulē

KPMG ir globāls neatkarīgu dalībfirmu tīkls, kas piedāvā revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumus, ciešā sadarbībā ar klientiem palīdzot tiem mazināt riskus un izmantot iespējas.

Dalībfirmu klienti ir korporācijas, valdības un valsts sektora iestādes un bezpeļņas organizācijas. Tās sagaida un saņem no KPMG nemainīgi augstas kvalitātes pakalpojumus, kuri ir balstīti uz profesionālām spējām, zināšanām par nozarēm un vietējo likumdošanu.

KPMG dalībfirmas darbojas 154 valstīs. Kopā tajās strādā vairāk nekā 200 000 darbinieku.

KPMG galvenais mērķis ir saglabāt un paaugstināt šo profesionāļu kvalifikācijas. Neatkarīgi no tā, kurā valstī mēs strādājam, mēs cenšamies būt par darba devēju, kuram tiek dota priekšroka.

Mēs sniedzam ieguldījumu kapitāla tirgu efektīvā funkcionēšanā. Mēs atbalstam reformas, kuru mērķis ir stiprināt tirgu uzticamību un sociālo atbildību. Mēs uzskatām, ka līdzīga veida reformām ir jānotiek arī profesionālo pakalpojumu jomā.
 

Lejuplādēt aprakstu par KPMG sniegtajiem pakalpojumiem Latvijā.

Kontaktinformācija

Marketings / PR / Mediji

Lūdzu, sūtiet jautājumus par marketingu vai komunikāciju mūsu Marketinga / komunikāciju komandai.

+371 67 038 008  

Pievienojies mums

Sazinieties ar personāla atlases komandu un nosūtiet CV / pieteikuma vēstuli

Personāla atlases komanda

+371 67 038 048 

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt